19 Haziran 2024 Çarşamba

Venezuela'ya karşı saldırganlık yeni bir yoğunluk seviyesine ulaştı

Bolivar ve Zamora Devrimci Akımı: Halkın birliğini ve halkımızın savaşçılığını ve coşkusunu güçlendirmek için, ulusal hükümetin yolsuzlukla mücadelede daha belirleyici adımlar atmanın yanı sıra, somut politik pratiğinde ve yönetiminde devrimci demokrasinin radikalleşmesini sağlayacak adımları ve ortamı derinlemesine ve kararlılıkla teşvik etmesinin şart olduğuna inanıyoruz.
Juan Guaidó'nun kendisini "geçici başkan" olarak ilan etmesi ve ardından Guaidó’ya ABD öncülüğünde verilen destek, Venezuela'daki siyasi krizin kayda değer bir şekilde derinleşmesini beraberinde getirdi. Bolivar ve Zamora Devrimci Akımı gibi kitle örgütleri o günden bu yana Başkan Maduro’yu desteklemek ve ulusal egemenliği savunmak için harekete geçti. Aşağıdaki açıklama yaklaşan tehdidin ve bununla nasıl mücadele edileceğinin altını çizmek üzere Guaidó’nun ilanından hemen sonra, 24 Ocak'ta yayınlandı.
 
Cumhurbaşkanı Nicolás Maduro'yu devirmek ve Bolivarcı Devrim ve Chavismo'yu yok etmek için dış saldırganlık planlarının geliştirilmesinde yeni bir aşamadayız. Bir kez daha, Venezuela'daki siyasi çatışmanın stratejik bir şekilde tırmandırılmasının uluslararası cephe tarafından yürütüldüğüne dair kanıtlarımız var. İçerde ve dışarda eylemleri yürüten Venezuela’daki piyonlara ön ayak olan plan, yönerge ve emirler, resmen ve açıkça ABD hükümetinin üst düzey temsilcileri tarafından verilmektedir. Birleşik Devletler hükümetinin bu açıklığı büyük ölçüde, büyük bir iç siyasi krize batmış olmasının getirdiği telaşla hızlı bir dış politika zaferinde oksijeni aramasından kaynaklanmaktadır. Juan Guaidó'nun kendini  anayasaya aykırı bir şekilde sözde geçici cumhurbaşkanı olarak ilan etmesi, Donald Trump tarafından derhal tanınması, ardından Arjantin, Brezilya, Kanada, Şili, Kolombiya, Ekvador, Paraguay ve Peru hükümetleri ve ayrıca Amerika Devletler Örgütü (OAS) Genel Sekreteri Luis Almagro’nun ABD’yi izleyerek bu ilanı tanıması, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından planlanan ve koordine edilen eylemlerdir. Önümüzdeki günlerde, çoğunlukla Bolivar Ulusal Silahlı Kuvvetleri (FANB) ve sivil-askeri birliklere yönelik olmak üzere Chavist kurumsal bloğun çöküşünü sağlamak için doğrudan baskı en üst düzeye çıkarılacaktır. Ek olarak, tekraren ilan edilen doğrudan müdahalenin üstü örtülmüştür.
 
Bu yeni durumda amaç, bu çatışmanın ana cephelerinden bir diğeri olan ekonomik cepheyi etkileyecek bir dizi dolaylı adımı planlayan paralel bir hükümet kurmaktır. Bu paralel hükümetin harekete geçirilmesinden sonra, ülkenin mali kapasitesine kuvvetli saldırılar yapılacak: yurtdışındaki varlıklara kontrol getirebilir, ithalat kapasitesini kısıtlayabilir, petrol de dahil olmak üzere ihracatı etkileyebilirler. Bütün bunların iç ekonomik duruma yansımaları olacaktır.
 
Dolayısıyla, ulusal hükümetin makroekonomik konularda, örneğin döviz kontrollerinin kesin olarak serbest bırakılması, mali açığın kontrol altına alınmasını amaçlayan sıkı bir vergi politikası, petrol ve egemen Bolivarı içeren para politikasının kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesi gibi önlemleri acilen alması gerekmektedir. ABD ile olan çatışmadan doğan yeni politik senaryo, krizin etkilerini hafifletmek için gereken bu önlem ve eylemler hayata geçirilmediği sürece ekonomik krizi daha da ağırlaştırabilir, krizin daha şiddetli sonuçlarını yaşayabiliriz. Başta gıda olmak üzere ulusal üretimi artırmak çok önemlidir: Bu, kendi kendine hizmet eden mantık ve güç gruplarından uzak, gerçek ulusal ve yurtsever bir dürtü ile farklı üretici güçlerle geniş bir diyalog ve fikir birliğinin inşasını teşvik etmeyi gerektirir. Venezuela'da ekonomik krizden çıkabilmek için ekonominin, üretilecek kaynakların ve girdilerin demokratikleşmesi bir gerçeklik haline gelmelidir. Venezuela'da bir Üretici Ulusal İttifak'a acilen ihtiyaç vardır.
 
Ortaya çıkan ulusal politik senaryoda, Guaidó'nun kendi kendini atamasıyla başlatılan darbeyi gerçekleştirme planının bir parçası olarak şiddet eylemlerinde artış yaşanacaktır. Bu sefer, iki değişik şekilde olduğunu görüyoruz:
1) Nüfusun yoğun olduğu bölgelerde, buralardaki Chavist halk kitlelerinin tepkisini ve seferberlik kapasitesini zayıflatmak ve yaygın kitle şiddetini kışkırtmak için hedeflenen doğrultuda şiddet ortamı yaratılıyor.
2) İktidar merkezinin etkili bir kuşatıldığı hissini vermek için Miraflores Sarayı yakınındaki bölgelerde şiddet ortamı oluşturuldu. "Guarimba", yani yolların barikatlarla kapatılıp ateşe verilmesi ve kimi silahların kullanılması şiddeti uygulama yöntemi olarak öne çıkıyor. Çünkü stratejinin odağında halkta korku yaratmak, FANB ve güvenlik güçlerinin yıpranmasını sağlamak durmaktadır. Ayrıca medyada, şiddetin sonuçlarının politik sermayeye dönüştürülmesi için yıllardır dillendirilen zalim ve baskıcı hükümeti suçlayan yalan anlatıya katkı sunulmaktadır. Bu anlatı için yaralı ve ölü bedenlere, yangına ve yıkıma ihtiyaç duyuyorlar. Bu senaryodaki kilit bir eylemimiz, darbe sürecini, empeyalist ögeleri ve şiddet ögelerini izole etmek üzere Chavism ötesinde bir ittifak çerçevesi geliştirmektir. Demokrasi, egemenlik ve barış, mevcut tehdidi yenmek için harekete geçirebileceğimiz ortak zeminimizdir.
 
Halkın birliğini ve halkımızın savaşçılığını ve coşkusunu güçlendirmek için, ulusal hükümetin yolsuzlukla mücadelede daha belirleyici adımlar atmanın yanı sıra, somut politik pratiğinde ve yönetiminde devrimci demokrasinin radikalleşmesini sağlayacak adımları ve ortamı derinlemesine ve kararlılıkla teşvik etmesinin şart olduğuna inanıyoruz. Aynı şekilde, bir Ulusal Acil Durum Planı, sadece gıda üretiminin yönetilmesinde değil, hükümetin ve örgütlü halkın tüm çabalarını ve kapasitelerini kamu hizmetlerinin verimliliğinin iyileştirilmesine yoğunlaştırmak için de çok kritik önemdedir. Ekonomik krizin ve hizmetlerin bozulmasının halkta neden olduğu hoşnutsuzluk hafife alınmamalıdır.
 
Bolivar Ulusal Silahlı Kuvvetleri’nin anayasaya, halka, cumhurbaşkanı ve başkomutan Nicolás Maduro Moros'a bağlılığı ve sadakati anahtar bir konumda olmuştur. Bugün, Bakan Padrino López ve askeri yüksek komutanlık bunu bir kez daha onaylayarak ABD'nin müdahalesini ve Juan Guidó ve onun Ulusal Meclis’teki kibirli müttefiklerinin iktidar gaspını güçlü bir şekilde reddetti. Bu gücün bir tamamlayıcısı olarak, halk seferberliğini bilinçli ve disiplinli tutmak için sivil-askeri bir birlik içinde anavatanı, kazanımları ve barışı korumak önemlidir. Komutan Chavez’in ilkesel olarak belirttiği gibi, tüm ülkenin ve içinde bulunduğu bölgenin bütün bir şekilde savunulması için hazırlıkların hızlandırılması ve derinleştirilmesi gerekmektedir. Bu yönüyle, Bolivarcı Ulusal Milislerin çalışmalarının derinleşmesi ve güçlenmesi merkezi bir yer tutmaktadır. Bolivar ve Zamora Devrimci Akımı, esasen Tachira, Apure ve Barinas eyaletlerinde bulunan Hugo Chavez Halk Savunma Tugayları’nı, faşizme ve emperyalizme karşı savunmada halkın bölgesel örgütlenmesine bir katkı olarak desteklemektedir. Tüm yurtever halkı bugün kaçınılmaz olan bu göreve katılmaya çağırıyoruz.
 
İngilizce kaynak: venezuelanalysis.com
Orijinal kaynak: www.crbz.org
İspanyolca’da İngilizce’ye çeviren: Christian Padilla Romero
İngilizce’den Türkçe’ye çeviren: Ivana Benario