1 Ekim 2023 Pazar

SKB ve ZORA'dan 'Kadın devrimi, Yaşam ve Özgürlüktür' sempozyumuna çağrı

Avrupa SKB ve ZORA Frankfurt'ta yapılacak "Kadın devrimi, Yaşam ve Özgürlüktür" sempozyumuna davet etti. Program bilgilerinin de paylaşıldığı açıklamada, sempozyuma katılımın önemine dikkat çekildi.

Avrupa'daki Türkiyeli ve Kürdistanlı göçmen kadınlardan oluşan Sosyalist Kadınlar Birliği (SKB) ve genç kadın örgütü ZORA, 6 Mayıs 2023 tarihinde Frankfurt am Main'da düzenlenecek "Kadın Devrimi, Yaşam ve Özgürlüktür" sempozyumuna kadınları davet eden açıklama yaptı.

Açıklamada, "Biz birbirimizi sokaklarda yankılanan seslerimizden tanıyoruz. Bizi birleştiren eylemlerimizden, hissettiğimiz dayanışmadan tanıyoruz. Aynı sıcaklıkla sizleri sempozyumumuza davet ediyoruz. Ataerkilliğe, heteroseksizme karşı büyük bir azim ve kararlılıkla eşitlik ve özgürlük mücadelesi veren kadın hareketinin çeşitli özneleriyle bir araya gelmek bizim için büyük bir onur ve mutluluk olacaktır" denildi.

Kadın özgürlük mücadelesinin uluslararası karakterine uygun olarak, farklı ülkelerden ve hareketlerden bu mücadeleye emek katmış kadınların ve örgütlerin katılımını önemsedikleri belirtilen SKB ve ZORA açıklamasında "zengin deneyimlerin aktarılacağı sempozyum, hepimizin çabalarının bir sonucu olacak" değerlendirilmesi yapıldı.

SKB ve ZORA açıklamasında, "Sempozyum iki ana temaya odaklanacak ve bu temalar iki oturumda ele alınacaktır. 'Özgürlük İçin Kadın Devrimi' başlıklı ilk oturumda teorik, politik ve örgütsel perspektifleri; ikinci oturumda ise 'Kadın Özneleşmesi: Kazanımlar, İsyanlar, Devrimler ve Görevler' başlığıyla deneyim, strateji ve pratikleri tartışacağız. Sempozyumda oturumlardaki sunumların ardından açık soru ve tartışma bölümüyle kadın devrimine önemli katkılar sağlanacağına inanıyoruz. Daha sonrasında ise geceyi bir konser ile sonlandırmak istiyoruz" denildi.

Programın ayrıntıları ise şöyle açıklandı:

1. Oturum  (10.00-13.30): "Özgürlük için Kadın Devrimi"
Bu oturumda aşağıdaki sorulara yanıt arayacağız: Ataerkil kapitalist sisteme, patriyarkal erkeğe karşı demokratik zeminde yürütülen kadın özgürlük mücadelesini kadınların kurtuluşuna götürmek için önümüzde hangi yollar var? Kadınların sınıfsal ve cinsel ezilmişliği çifte devrim gerektirir mi? Kadın devrimi nedir? Toplumsal devrim neden bir kadın devrimini de içermelidir?  Heteroseksizmi ortadan kaldırmak için ne gereklidir?

2. Oturum  (14.30-18.00): "Kadınların Özneleştirilmesi: Kazanımlar, İsyanlar, Devrimler ve Görevler"
Bu oturumda dünya çapındaki kadın hareketinin grevlerini, eylemlerini, isyanlarını ve devrimlerini yerel ve küresel düzeyde analiz etmeye çalışacağız. Kendimize soracağımız sorulardan bazıları şunlar olacak: Kadın hareketinin 21. yüzyılda toplumsal cinsiyet özgürlüğü ve toplumsal kurtuluş mücadelesindeki rolü nedir? Kadınlar arasındaki sınıfsal farklılaşmanın sonuçları nelerdir? Bugün hangi kazanımlar ve ne tür mücadeleler gereklidir? Rojava ve İran'daki kadın devrimlerinin Ortadoğu ve dünya kadınları için önemi nedir? Filipinler'den Hindistan'a, Arjantin'den Afganistan'a dünyanın dört bir yanındaki toplumsal mücadelelerde kadınlar nasıl bir rol oynuyor? Güncel kadın hareketlerinin antikapitalist, antifaşist, antiemperyalist, antipatriarkal ufku nedir?