1 Ekim 2023 Pazar

Ege'de 724 çocuk hakkı ihlali tespit edildi

Ege Bölgesi Çocuk Hak İhlalleri Raporunu açıklayan İHD İzmir Şubesi Çocuk Komisyonu toplamda 724 hak ihlali yaşandığını kaydetti.

İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi Çocuk Komisyonu 2022 yılı Çocuk Hak İhlali Raporunu dernek binasında düzenlediği toplantıyla açıkladı. Çocukların doğdukları andan itibaren belirli ve yasal hakları olan yaşama, korunma, gelişim ve katılım hakları dikkate alınarak çocukların yetiştirilmesi, hakları ihlal edilen ve suça sürüklenen çocuklara pozitif ayrımcılık uygulayan, onları yeniden kazanmaya yardımcı olacak bir hukuk sistemi oluşturulması gerektiği kaydedildi.

Çocukların temel haklarının devlet güvencesi altına alması gerektiği vurgulanan raporda, toplam 724 Ege Bölgesi Çocuk Hak İhlalleri verileri şöyle aktarıldı:
🔹Sağlıkta ihmalden kaynaklı çocuk ölümü: 5
🔹İhmalden Kaynaklı Ölüme Beraat: 1
🔹Çocuk Yaralamasına Tahliye: 1
🔹Küçük Çocuğa Uygulanan Psikolojik Şiddeti Sosyal Medyada Yayınlamak   (Aile Bireyi) : 1
🔹Aile Bireyi Tarafından Çocuğun Kaçırılması: 4
🔹İhmalden Kaynaklı Çocuk Yaralanması: 4
🔹Çocuğun Ağır İşte Çalıştırılması Sonucu Ölümü: 1
🔹Küçük Çocuğun Gasp Edilmesi: 1
🔹Etnik Kimliğinden Kaynaklı Çocuğun Öğreniminin Engellenmesi: 1
🔹Zihinsel Engelli Öğrenciye Taciz, Tecavüz: 3
🔹Zihinse Engelli Çocuğa, Darp, Psikolojik Şiddet, Cinsel İstismar: 3
🔹Zihinsel Engelli Çocuğa Tacizde Cezasızlık: 1
🔹Zihinsel Engelli Çocuğa Tecavüzde Tahliye: 1
🔹Tecavüz Sonucu Hamilelik (Zihinsel Engelli Çocuk): 1
🔹Devlet Kurumlarınca Küçük Yaşta Öğrenciyi Dini Etkinliğe Katılımda Zorlama:1
🔹Çocuk İstismarında Yargıda Yanlılık: 1
🔹Çocuğu Koruyan Uluslararası Sözleşmeye Saldırı: 1
🔹Çocuğa Cinsel İstismar ve Tecavüz: 5
🔹Okul Çağında Çocuğun Yeterli Beslenememesi: 1
🔹Aile Bireyi Tarafından Çocuğun Eğitiminin Engellenmesi: 1
🔹Çocuğa Aile Bireyi Tarafından Cinsel Taciz, Tecavüz, İstismara Beraat: 2
🔹Okulda Laik Eğitimin Engellenmesi: 1
🔹Çocuk İstismarında Aileye Kolluk Baskısı: 1
🔹Çocuğun Aile Bireyi Tarafından Öldürülmesi (Cinnet): 2
🔹Çocuğun Korunamaması Sonucu Yaralanma: 24
🔹Çocuğun Aile Bireyi Tarafından Suça İtilmesi  (Aile Bireyini Öldürme): 3
🔹Din Görevlisi Tarafından Çocuğa Taciz: 3
🔹Aile Bireyi Tarafından Çocuğun yanında cinayet işlenmesi (Travma): 1
🔹Aile Bireyi Tarafından Çocuğa Darp, Şiddet: 4
🔹Kız Çocuğuna Sosyal Medyadan Taciz: 1
🔹Okulda Zorunlu Din Dersi Dayatması (4/6 yaş): 1
🔹İstismar Sonucu Çocuk Ölümü: 1
🔹Çocuk İstismarının Para Karşılığı Yapılması/Yaptırılması: 1
🔹Koruma Altındaki Çocuğun Pavyonlarda Çalıştırılması: 1
🔹Çocuğun Korunamaması Sonucu Ölümü: 24
🔹Çocuğa Tacizin Örtbas Edilmesi: 4
🔹Çocuk İstismarına İyi Hal İndirimi: 1
🔹Koruma Altındaki Çocuğun Kişisel Verilerinin Paylaşılması, Kişilik Hakkı İhlali:2
🔹Koruma Altındaki Çocuğa Dini Tercih Yapmasında Zorlama: 2
🔹Çocuğun Aile Bireyi Tarafından Öldürülmesi: 1
🔹Çocuk Şüpheli Ölümü: 3
🔹Çocuğa Şiddet, Darp, İşkence, Cinsel Taciz, İstismar: 81
🔹Çocuğa Cinsel Tacizin Sosyal Medyada Paylaşılması: 30
🔹Çocuk Taciz ve İstismarına Tahliye: 5
🔹Çocuğa Cinsel Taciz Görüntülerinin ve Şantajın Bilgisayarda Depolanması:30
🔹Çocuk Yaralama: 28
🔹Küçük Yaşta Çocuğa Porno, Cinsel İçerikli Film İzletme: 3
🔹Çocuk Zehirlenmesi: 397
🔹Kayıp Çocuk: 14
🔹Kız Çocuğuna Gözaltında Çıplak Arama, Psikolojik Şiddet: 1
🔹Özel Çocuğa Fiziksel Şiddet: 2
🔹Özel Çocuğa Fiziksel Şiddet Davasında Takipsizlik: 2
🔹Çocuk İstismarına Ceza İndirimi: 1
🔹Çocuğa Darp, Şiddet ve Tacize Cezasızlık: 4
🔹Aile Bireyinin Ev Kundaklaması Sonucu Çocuk Ölümü: 3
🔹Özel Çocuğa Şiddet: 2

Raporda, öneriler ise şöyle sıralandı:
🔹"Her yıl daha fazla artış gösteren çocuğun cinsel istismarı vakaları nedeniyle çocuklara yönelik etkili koruyucu tedbirler alınmalı, bununla ilgili toplumsal eğitim süreçleri başlatılmalıdır.
🔹Çeşitli nedenlerle yerinden edilen, sosyo-ekonomik zorluklar ve psikolojik sorunlar yaşayan çocuklara yönelik tedavi süreçleri başlatılmalı, zorluklardan ve sorunlardan en çok çocukların etkilediği unutulmamalıdır.
🔹Kültürel ve tarihsel kökleri sebebiyle ırkı, dini, dili, ne olursa olsun çocuğa karşı ayrımcılığın önüne geçilmeli ve bu konuda etkili mekanizmalar geliştirilmelidir.
🔹Türkiye hapishanelerinde Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünün 08 Mart 2021 tarihi itibari ile yaptığı açıklamada annesiyle birlikte kalan 345 çocuk bulunmaktadır. Çocukların bulunması gereken yerler hapishaneler değildir. Adalet Bakanlığı bu soruna bir an önce etkili bir çözüm bulmalıdır.
🔹Çocukların eğitim hakkına erişimin önündeki; okula erişimin güç olması, nitelikli eğitim alamama, okul yaşındaki çocuğun çalıştırılması vb. gibi engeller kaldırılmalıdır.
🔹Mevcut Eğitim sistemi yeniden gözden geçirilmeli, çocukların okula devamı sağlanmalı ve olası erken evliliklerin önüne geçilmelidir.
🔹2022 yılı itibari ile Türkiye Millet Meclisine verilen soru önergesinde Türkiye'de 2 milyondan fazla kayıtsız çocuk işçi bulunduğu ve son 9 yılda 571 çocuğun iş kazasında öldüğü bildirilmiş ve bununla ilgili araştırma komisyonu kurulması istenmiştir. Bu komisyonun oluşturulmalı, Çocuk işçiliğin önüne geçilmeli ve çalışmak zorunda bırakılan çocukların aileleri istihdam edilmelidir.
🔹Türkiye'de son yıllarda suça sürüklenen çocuk sayısında ve bağımlılık yaratan madde kullanıcısı çocuk sayısında artış meydana gelmiştir.  Bunun nedenleri araştırılmalı, engelleyici önlemler alınmalıdır.   Bu nedenle çocuğa uygulanan cezalar rehabilite edici olmalı ve Adalet Sisteminde rehabilite edici düzenlemeler yapılmalıdır. Yerel yönetimlerle ortaklaşıp çocuklara yönelik sosyal, eğitsel, caydırıcı ve öğretici faaliyetler yapılmalıdır.
🔹Ülkede anadili Türkçeden farklı olan çocukların kendi anadillerinden koparılmadığı ve buna zorlanmadığı bir ortamda eğitim görmeleri en temel haklarıdır. Bu haklarının gereklilikleri yerine getirilmeli, Ana Dil'de eğitim olanakları sağlanmalıdır.
🔹Türkiye'de farklı inanca mensup çocukların zorunlu din dersine tabi tutulması Çocuk Hakları sözleşmesine aykırıdır. İnancı farklı olan çocuklara yönelik zorunlu din dersi uygulamasına son verilmeli, inanç özgürlüğü sağlanmalıdır.
🔹İç İşleri Bakanlığının 19 Aralık 2022 tarihinde yaptığı açıklamaya göre Türkiye de 97 bin 95 sığınmacı/göçmen çocuğa vatandaşlık hakkı verilmiştir. Vatandaşlık hakkı verilenin dışında hala verilmeyen sığınmacı/göçmen çocuk bulunmaktadır. Bu çocukların ne kadarı yeterli sağlık, beslenme ve eğitim hakkından yararlanmaktadır. Sığınmacı/göçmen çocukların bu haklardan eşit şekilde yararlanmaları sağlanmalı bu haklarının kullanılması kolaylaştırılmalıdır.
🔹Toplumunun üçte birinden fazlasını oluşturan çocukların kendilerini ifade etmeleri ve kendileri ile ilgili söz sahibi olmaları sağlanmalıdır.
🔹Çocuk Haklarına dair Sözleşmenin 17, 29 ve 30. maddelerine ve BM Medeni ve Siyasi Uluslararası Sözleşmenin 27. maddesine konulan Haklara İlişkin Çocukların kendi kültüründen yararlanma ve kendi dilini kullanma hakkını tanıyan maddelerdeki çekinceler kaldırılmalıdır.
🔹Çocukların ait oldukları dil, din, etnik köken itibari eşitliğin sağlanması gerekliliği ile BM Ulusal veya Etnik, Dinsel veya Dilsel Azınlıklara Mensup Olan Kişilerin Haklarına dair Bildiriye ve Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Hakları Bildirisine ve BM Çocuk Hakları Komitesinin 2009 tarihli genel yorumuna uygun düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.
🔹BM UNESCO Eğitimde Ayrımcılığın Önlenmesine Dair Sözleşmeye taraf olunması gerekmektedir.
🔹Çocuğun maruz kaldığı ihmal, taciz, tecavüz, istismar, kötü muamele, ayrımcılık, hastalık, eğitime erişememe, beslenmeye erişememe vs gibi olayların sebebini ciddiyetle ve açıkça sorgulayan, araştıran bir çocuk koruma sisteminin oluşturulması için acilen çalışmalar başlatılmalıdır.
🔹Ocak 2021 tarihi itibari ile Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye hapishanelerinde 12/18 yaş aralığında 1170 tutuklu çocuk bulunmaktadır. Hapishanelerde tutuklu çocuklara, çocuk adalet sistemi kapsamında suça sürüklenen çocuklara yönelik uygulamaların, çocuğun psiko-sosyal gelişim özelliklerine ve çocuk hakları ilkelerine uygun olarak yerine getirilmesi konusunda çalışmalar yapılmalıdır.
🔹Çocuğun İstismarında, tacizinde, tecavüz olaylarında cezasızlığa son verilmelidir, yasalar çocuğu korumalı ve gözetmelidir.
🔹Aile içi şiddet, istismar olaylarında yasalar çocuğa güvenli alanlar sağlamalıdır."