1 Ekim 2023 Pazar

AYM sendika üyeliği iptaline ihlal kararı verdi

Anayasa Mahkemesi, "bu suça ortak olmayacağız" bildirisini imzaladığı için KHK ile ihraç edilen SES Kocaeli Şube Eşbaşkanı Nilay Etiler'in sendika üyeliğinin iptali hakkında ihlal kararı verdi. 

Barış İçin Akademisyenlerin "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza attığı için KHK ile ihraç edilen Nilay Etiler'in Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçiler Sendikası (SES) Kocaeli Şubesi Eşbaşkanı olmasının ardından sendika üyeliğinin iptal edilmesi hakkında Anayasa Mahkemesi ihlal kararı verdi.

Kararda Kocaeli Şube Eşbaşkanı seçilen ve sendika üyeliğinin sona erdiğine karar verilen Nilay Etiler yönünden Anayasanın 51. maddesinde güvence altına alınan sendika hakkının ihlal edildiğine, kararın bir örneğinin sendika hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılması amacıyla Sakarya Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

Karara ilişkin açıklama yapan SES, "OHAL KHK'si ile hukuka aykırı şekilde kamu görevinden ihraç edildikten sonra sendika kurullarında görev alan üyelerimiz hakkında açılan davalarda Mahkemeler açık yasa hükmüne rağmen aleyhe kararlar verebildi. Son olarak Tunceli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, 28.03.2023 tarihinde, şube denetleme kuruluna seçilen ihraç üyelerimizin kurul üyeliklerinin iptaline karar verdi. Mahkeme açık yasa hükmüne rağmen ve Anayasa Mahkemesinin Hüseyin Ercan kararı dosyaya sunulmuş olmasına rağmen OHAL ihraçları ile ilgili bir uyuşmazlıkta hukuki karar vermemeyi tercih etti. OHAL hukuksuzluğunun ve sendikal hak ihlallerinin son bulması için mücadelemizi büyütmeye devam edeceğiz" dedi.