1 Ekim 2023 Pazar

Söz verilmiş, imzalanmış olan uygulanmalıdır, Başkan Santos

FARC ile Kolombiya hükümeti arasında Küba'nın başkenti Havana'da yapılan barış anlaşması birinci yılını doldururken, FARC lideri Timoleón Jiménez, Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos'a hitaben bir yazı kaleme aldı. Kolombiya hükümetini anlaşmaya uymaya çağıran Jiménez, "Söz verilmiş, imzalanmış olan uygulanmalıdır, Başkan Santos" diye seslendi.
"Zamanın başından beri insanların hayatlarını baltalayan savaş ve şiddet, pek çok kişinin insan doğası olarak tanımlayamayacağı bir durumdur.
 
İlkel toplumların gelişimini takip eden her tarihi basamakta başkalarının emeğine ve malvarlığına göz diken kişilerin hırsından oluşan sorunlar ve çatışmalar görmekteyiz. Zamanla, her yaştan kadın ve erkekler barışı "üstün iyiliğe" evriltmişlerdir.
 
Onlar bu üstün iyilik idealine ulaşmak için çabalarlar ve bunun ellerinden alınmasına asla izin vermezler, çünkü zulüm ve zorlukların ardında daima birilerine büyük kâr sağlayacak olan çıkarlar mevcuttur ve bu çıkarlar nefret ve provokasyonun esas körükleyicileridir. Yerel deneyimimiz bunun örneklerinden biridir.
 
Barışa olan özlemimiz açgözlülüğün karşısında durmaktadır. Yarım asırdır süren mücadele ve milyonlarca mağdur yarattıktan sonra, kapitalizm gücü ve mülk sahipleri muazzam bir orantısızlıkla artmıştır. Çıkan çatışmalar ve zulüm adeta mükemmel bir yatırım fırsatı gibi karşılanmıştır.
 
Barış bayrağı aynı zamanda sosyal talepler, adalet, eşitlik ve insanlığa saygı için de bir nişane olmuştur.
 
Son antlaşma bu uzun savaşın sonunu getirmiş, ezilenlerin ve dışlanmışların aktif katılım sağlamalarının önünü açmış, en eski eşitsizliklere çözümler sunmuş ve toplumdaki kemikleşmiş problemlerin köküne inmeyi mümkün kılmıştır.
 
Antlaşma ile aynı zamanda, mağdurların haklarına saygılı bir çerçevede, gerillaların politik ve sosyal anlamda yeniden katılımları için gerekli şartları oluşmuştur.
 
Tarihi öneminin yanısıra bu antlaşma, Kolombiya hükümeti ile FARC-EP gerillaları arasında önemli bir pakt olmuştur. Mecliste büyük çoğunlukla kabul edilen Antlaşma sadece Anayasa Mahkemesi kararlarını gerekçelendirmek için kullanılmamış, aynı zamanda uluslararası kamuoyunda kabul görmüş, tasdik edilmiş ve uygulamaya sokulmuştur. Zira bu antlaşma Kolombiya barışıdır ve halk bu barışın sağlanması için emek sarfetmeye hazırdır.
 
Bugün, barış müzakerelerinin kolaylaştırıcısı Sayın Henry Acosta, Barış Antlaşması'nın Uygulanmaması olarak adlandırdığı durum konusunda endişelerini dile getirmiştir. Açıklamasının dokunaklı ve karamsar tonu belirgindir.
 
Acosta'dan farklı olarak bizler devrimciyiz, süt yere döküldü diye gözyaşlarına boğulmayız. Resmi sözlerin gerçekleştirilmesi için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Adil olan budur.
 
Şunu hatırlamakta fayda var ki, her iki taraf da 29 Mayıs'ta, Yol Haritası Anlaşması tabir edilen ve Nihaî Anlaşma'dan çıkan yükümlülüklerin yerine getirilmesini amaçlayan anlaşmayı kutladı. Bu sorumlulukların arasında hükümetin FARC-EP'nin silahlı mücadeleyi sonlandırması için gerekli asgari güvenceleri sağlaması da vardı. Bu güvenceler henüz hala yerine getirilmemiştir.
 
Diğer yükümlülüklerin yanınında altını çizmek isterim ki:
 
"Hükümet, silahların bırakılmasından önce OACP tarafından onaylanmış listelerde yer alan FARC-EP üyelerinin ya hapisten çıkarılmalarını ya da adli kontrole hükmedilmesini sağlamak için gerekli önlemleri alacaktır." (1.1.1.)
 
"Ulusal topraklarda, silah bıraktığı OACP tarafından onaylanmış FARC-EP üyeleri hakkındaki bütün yakalama kararları silahları bıraktıkları andan itibaren kaldırılacaktır." (1.1.2.)
 
"Usulüne uygun yetkilendirilen bütün militanlara başkanlık kararıyla de jure (yasal) af çıkarılacaktır." (1.1.4.)
 
"JEP Yazılı Yasalar. 2017'de yer alan AL 001 uyarınca, Meclis, FARC-EP üyeleri veya FARC-EP üyesi olmakla suçlanan kimselere karşı olan bütün hükümleri kaldıran bir yasa çıkartacaktır (...)
 
"Hükümet, nihai antlaşmaya ve Hükümet ile FARC-EP tarafından kabul edilen taslak metne bağlı kalarak JEP Yazılı Yasalarının meclis tarafından kabul edileceğini taahhüt etmektedir."(1.1.6.)
 
"Bütün yargılama süreçlerinde geçerli olmak üzere yakalama kararlarının, OACP tarafından onaylanan kişiler için kaldırılması için belirlenen tarih, 2017 tarihli AL 001'e göre; 10 Temmuz 2017'dir"(1.1.9.)
 
"Nihai antlaşma uyarınca, JEP anlaşmasının 74 numaralı maddesinde belirtilen Özel Araştırma Birimi'nin işleyişini taahhüt eden gerekli anayasal reformlar uygulanacaktır."(1.2.1.)
 
"Hükümet, en geç 15 gün içerisinde, Ulusal Savunma Birimi'nin Güvenlik ve Savunma özel bölümüne bir komisyon başkanı atayacaktır."(1.2.4.)
 
"En geç 15 Temmuz 2017'de, nihai antlaşma hükümleri uyarınca, Özel Harekat Polis Teşkilatı kurulacaktır."(1.2.5.)
 
"20 Temmuz 2017'de gerçekleştirilecek bireysel silah bırakmanın sonu ile silah bırakan FARC-EP üyelerinin başkanlık tarafından yayınlanan yasal affı arasında 10 günden fazla olamaz."(1.4 par 3)
 
FARC-EP, söz verdiği gibi, silah bırakma hükümlerine uymuştur. O halde verilen sözü tutma konusunda hükümetin tembelliği nedendir?
 
Hükümetin her eski gerillaya 8 milyon Kolombiya pesosu vererek bireysel yeniden birleşmeyi desteklediğini iddia eden kolaylaştırıcı fazlasıyla iyimserdir. Bu şartlar henüz tek bir militan için dahi karşılanmadığı gibi, şartları karşılamaya yönelik onaylanmış tek bir kolektif proje dahi yoktur.
 
Temel toprak reformu reddedildiğinden üretim projeleri de ilerletilememektedir. Üstelik her yıl sadece ortalama bin bireysel projenin onaylanacağına dair açıklama yapılmıştır.
 
Binlerce silah bırakmış gerilla, iki milyon pesonun dağıtımından ve asgari ücretin %90'ından oluşacak aylıktan faydalanamamaktadır. Eğitim ve Yeniden Katılım bölgesel alanlarına, temel gıda veya hizmetlerden mahrum bırakılacakları bildirilmiştir. Yoldaşlarımız sağlık hizmetlerine ulaşmak için müthiş zorlukları aşmak zorundadır.
 
Yoldaşlarımız özgürlüklerinden mahrum bırakılmıştır ve hükümetin ihmalkarlığı yüzünden hapishanelerde hastalanmakta veya ölmektedirler. Başkan, 10 günlük azami süre 10 kere geçtiği halde henüz hala af yasasını yayınlamadığı için ve sistem hala yakalama kararlarını kaldırmadığı için tutuklanmaktan korkar halde etrafta dolaşır olduk.
 
Meclis politik katılım kanunlarını yayınlamak ve Barış için Özel Mahkeme'yi kurmakla meşgul iken Hükümet Başsavcısı FARC'a yönelik bir karalama kampanyasına dahil olmakta ve ne tesadüftür ki masasının üstünde bekleyen 15 binden fazla paramilitarizm dosyasını görmezden gelmektedir.
 
Dr. Martinez'in yolsuzluk-karşıtı çar skandalından sonra etrafı saran pis koku gerçekten insanı düşündürmektedir.
 
Barış karşıtı aşırı sağ düşmanın kana susamışlığı şimdi de Amerikan elçisiyle birleşmektedir. Herkes Papa Francisco'nun Kolombiya'ya olan inancını ifade ettiği 'anlayışlı ve umut dolu barış'a çağrısının savaş lordlarının intikam ve hırs duygularını dindireceğini ummuştu. Ne yazık ki nefretlerini bu da söndüremedi.
 
FARC ailesi tedirgin ve haksızlığa uğradığı için kızgındır. Bütün iyi niyetiyle Kolombiya Hükümeti'nin barış konusundaki ciddiyetine inanmış binlerce savaşçı, militan, sempatizan, politik militan, destekçi ve vatandaş, liderlerinin güçlü bir pozisyon sergilemesi için çağrıda bulunmaktadır.
 
Savaşın askeri disiplini her zaman için itaate dayalıdır. O gittiğinde geriye muhakeme yeteneğimiz kalır. Bunun için ise gerçekler gereklidir, Başkan Santos.
 
Kolombiya şu an tarihi bir dönüm noktasındadır. Ya Havana Anlaşması çerçevesinde bir barış, demokrasi ve sosyal adalet yolunu seçmek, ya da bu anlaşmanın ihlali ve uygulanmaması sonucunda yeni bir şiddet dalgasıyla karşılaşmak seçenekleri karşısındadır.
 
Uluslararası kamuoyunu, Birleşmiş Milletler'i, Avrupa Birliği'ni, CELAC'ı, UNASUR'u, Vatikan, garantör ülkeleri ve müzakerelere tanıklık etmiş ülkeleri harekete geçmeye ve bu muazzam barış projesini gerçekleştirmeye yardımcı olmaya davet ediyoruz.
 
Biz Kolombiyalılar bu önemli dönüm noktasında sessiz kalamayız. Tek bir gün dahi barış görmemiş nesiller, çocuklarına terör ve savaştan arınmış bir ülke, gerçek bir vatan bırakmalıdır.
 
Korku ve ölümden kâr eden bir azınlık, barışı imkansız kılmaya çalışmaktadır. Hepimiz buna engel olmak için elimizden geleni yapmalıyız.
 
Söz verilmiş ve imzalanmış olan, uygulanmalıdır, Başkan Santos.
 
Zaman, barış zamanıdır. Bütün dünya bunu talep etmektedir.
 
*farc-epeace.org sitesinde yer alan “What has been promised and signed must be implemented, President Santos” orijinal başlıklı yazı Şirin Seitz tarafından ETHA için çevirilmiştir.