19 Temmuz 2024 Cuma

'Tarihi deneyimlerden öğrenerek işçi sınıfının sorunlarını ele almak istiyoruz'

Birleşik İşçi Hareketi, Kadın İşçinin Sesi ve Limter-İş Sendikası, 15-16 Haziran direnişinin yıldönümünde, "21. yüzyılda işçi sınıfı hareketi: Deneyimler, eğilimler" başlıklı sempozyum düzenleyerek, tarihi bir süzgeçten işçi sınıfının sorunlarını ele alacak. BİH Dönem Sözcüsü Meliha Kayacı, sınıf mücadelesinin gelişimi eksenli başta kadın işçiler olmak üzere tüm işçi ve emekçileri sempozyuma çağırdı.

Tarihi 15-16 Haziran direnişinin 54. yılında işçi sınıfının dünü, bugünü tartışılacak. İşçi sınıfı tarihinden öğrenerek, deneyimlerini örnek alarak eksikleri tamamlamak, yeni örgütlenme yöntemleri bulmak amacıyla Birleşik İşçi Hareketi (BİH), Kadın İşçinin Sesi ve Limter-İş Sendikası İstanbul Şişli'de bulunan Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde sempozyum düzenliyor.

22-23 Haziran günlerinde gerçekleşecek olan "21. yüzyılda işçi sınıfı hareketi: Deneyimler, eğilimler" başlıkla sempozyum 7 Mart 1999 tarihinde işkencede katledilen Limter-İş Sendikası Eğitim Uzmanı komünist işçi önderi Süleyman Yeter'e atfedildi. İşçi mücadelesinin teorisi ve pratik deneyimleri üzerine tartışmalar yaparak, yeni yöntemler bulacaklarını kaydeden BİH Dönem Sözcüsü Meliha Kayacı, ETHA'nın sorularını yanıtladı. 

"Tarihi bir süzgeçten işçi sınıfının sorunlarını ele almak istiyoruz" diyen Kayacı'nın sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle:

AMACIMIZ İŞÇİ  SINIFININ TARİHİNDEKİ DENEYİMLERE BAKMAK

Bu sempozyumu hangi amaca hizmet etmesi için düzenliyorsunuz?
Hem işçi sınıfının tarihindeki deneyimlere, o deneyimlerin bize kazandırdıklarına ve bugünkü işçi sınıfının durumuna bakmak için düzenliyoruz.

YENİ ÖRGÜTLENME BİÇİM VE ARAÇLARINI TARTIŞMAK İSTİYORUZ
Dünyada, Türkiye'de ve Kürdistan'da işçi sınıfında bir farklılaşma söz konusu. Bu farklılaşma, bugüne kadar oluşmuş statükoları değiştirdiği gibi bu statükolarında dışında bir hareket olarak karşımıza çıkıyor. Yer yer direnişlerde karşımıza çıkan genç, dinamik işçi sınıfı yapısı var. Yer yer motokuryeler gibi yeni ortaya çıkan güvencesiz iş kolları ve buralarda yoğunlaşan mücadeleleri görüyoruz. Bu eğilimleri, ortaya çıkan yeni örgütlenme biçim ve araçlarını tartışmak istiyoruz.

Bu tartışmadan yola çıkarak, sempozyumumuzun amacını; işçi sınıfının tarihinden öğrenerek, bugünü örgütlemek, bugünü kazanmak olarak tarifleyebiliriz.

15-16 HAZİRAN İŞÇİ SINIFININ ÖNCÜLERİNE BİR ŞEY SÖYLÜYOR

21. yüzyılda işçi sınıfı tarihinden öğrenerek ilerleme amacı güttüğünüzü söylediniz. 15-16 Haziran direnişinin 54. yılında yapılacak sempozyumun konu başlıklarını nasıl belirlediğiniz?
54. yılında 15-16 Haziran deneyimi bize, işçi sınıfının öncü örgütlerine, sendikalarına bir şey söylüyor. İşçi sınıfının haklarını kazanmak ve bunu hayata geçirmek için bilinçlendiğinde, önüne geçen bütün engelleri aşabileceğini gösteriyor. Bu anlamıyla bizim için 15-16 Haziran'ın tarihine yaslanarak böylesi bir sempozyum düzenlemek önemli. İşte 15-16 Haziran'ın direnişi ışığında sempozyumumuzu düzenlemek istiyoruz.

YENİ DENEYİMLERE YAKINDAN BAKMAK İSTİYORUZ
Konu başlıkları zaten Osmanlı'dan günümüze işçi direnişleri, 15-16 Haziran, Netaş grevi, özelleştirme karşıtı direnişler, SEKA ve TEKEL direnişleri var. Bu direnişleri aslında daha yakından, bu konuda özel çalışmış yazar, gazeteci, aydın, akademisyenlerin sunumlarıyla zenginleştirmek istiyoruz.

Daha yakın tarihimizi, bugünü resmeden tarihi ele alacağız. Bu tarihte de yeni yeni deneyimler, bağımsız sendikalar deneyimi söz konusu. Umut Sen deneyimine, Greif işgaline, fiili meşru mücadele hattından yürümüş Tekstil Sen deneyimine bakmak istiyoruz. Son dönemde yakından tanık olduğumuz inşaat işçilerinin hem ortak mücadele tarihi, söz konusu ortak direnişleri söz konusu; buralara da bakmak istiyoruz. Buralarda da işçi sınıfının örgütlenmesi ve sendikal mücadelesi, fiili meşru mücadelesine daha yakından bakmak istiyoruz.

KADIN İŞÇİLERİN SINIFIN YARISI OLDUĞU GERÇEĞİNİ AÇIĞA ÇIKARMAK İSTİYORUZ
Bu dönemin en önemli sonuçlarından bir tanesi şu. İşçi sınıfının yarısı olan kadın işçilerin bugüne kadar tarihten günümüze direnişlerde yer alması, öncülük yapması ve varlığını göstermesi gerçekliğiyle karşı karşıyayız. Ama bugün örgütlenme ve yönelim bakımından yok sayılan, işçi sınıfının erkeklerden oluştuğunu var sayan bir tablo karşımızda. Bu anlamıyla işçi sınıfı içerisinde kadın işçilere, kadın işçilerin mücadele deneyimlerine bakmak istiyoruz. Bu deneyimlerden yola çıkarak, önümüzdeki süreci örerken, fabrikalardan atölyelere kadın işçilerin hem örgütlenmesini, hem bilinçlenmesini, hem de sınıfın yarısı olduğu gerçeğini daha fazla açığa çıkarmak istiyoruz. Bu başlık bizim için en dikkat çekici başlıklardan.

YENİ ÖRGÜTLENME ARAÇ VE BİÇİMLERİNİ AÇIĞA ÇIKARMAK İSTİYORUZ
İkinci gün, bütün bu tablo içinde işçi sınıfında ortaya çıkan yeni tartışmaları ele almak istiyoruz. Bu tartışmalarda görüyoruz ki; işçi sınıfını göçmen, mülteci olgusundan ayrı düşünemeyiz. Hizmet alanında yeni iş kollarının ortaya çıktığını görüyoruz. Ama her haliyle daha fazla esneklik de söz konusu. Doğanın talanıyla, işçi sınıfının sömürüsü arasında bağ kuran bir başlık çıkıyor karşımıza. Sermayenin kendisini yeniden örgütlediğini, yeni yeni biçimlerde sömürüyü katmerleştirdiğini görüyoruz. Bir oturumda, bunları açığa çıkaracak tartışma yapmak istiyoruz.

İşçi sınıfının bugün sosyalistlere, devrimcilere, ilericilere ne söylediğine bakmak istiyoruz. Buradan işçi sınıfıyla partilerin, devrimci yapıların, siyasetlerin kurması gereken bağa dikkat çekmek istiyoruz. Sempozyumdaki amacımız aslında daha çok işçi sınıfının bugünkü tablosuna bir ayna tutarak buradan yeni örgütlenme araç ve biçimlerimizi açığa çıkarmak.

SEMPOZYUMUMUZDA YOLDAŞLIĞIMIZA YOLDAŞLIK ETMELERİNİ İSTİYORUZ

Son olarak okurlarımıza neler söylersiniz?
Sempozyumumuz 22-23 Haziran günlerinde 10.00-19.00 saatlerinde arasında Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak. Limter-İş, Birleşik İşçi Hareketi ve Kadın İşçinin Sesi olarak başta işçi ve emekçileri, genç işçileri, kadınları sempozyumumuza davet ediyoruz. Tarihi süzgeçten geçen işçi sınıfımızın yapısını sorunlarını ve bugünü konuşmak istiyoruz. Sempozyumumuzda yoldaşlığımıza yoldaşlık etmelerini istiyoruz.