20 Haziran 2024 Perşembe

KBDH Sözcüsü Sarya: Van halk direnişini selamlıyoruz

KBDH Sözcüsü ve Genel Konsey üyesi Hêvî Sarya, iradesi gasp edilen Van halkının Kürdistan ve Türkiye'ye yayılan direnişini selamladı. Gezi ayaklanması, özyönetim direnişi, Rojava halk devrimi ve Kobanê direnişi zaferi gibi kimi tarihsel anları hatırlatan Sarya, Van halk direnişinin de bu tarihsel dönemeçlerden olmayı hak ettiğini vurguladı. Sarya, kadınlara ve halklara, direnişi daha büyük kazanıma evriltme çağrısında bulundu.

Kadınların Birleşik Devrim Hareketi (KBDH) Sözcüsü ve Genel Konsey üyesi Hêvî Sarya, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından iradesi gasp edilmek istenen Van halkının tüm Kürdistan ve Türkiye'ye yayılan direnişine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Van halkının iradesinin gasp edilmesine karşı Van'da başlayan Kuzey Kürdistan ve Türkiye'ye yayılan halk direnişini selamlayan Sarya, "Rüzgar eken fırtına biçer" sözünü hatırlatarak, gelişen halk direnişinin arka planında büyük mücadele ve direnişler geliştiğine işaret etti.

'KÜRDİSTAN VE TÜRKİYE HALKLARI KARARLILIKLA SOKAKLARA ÇIKTI'
25 Kasım'dan 8 Mart ve 21 Mart Newroz'a uzanan süreçte Türkiye ve Kürdistan'da kadınlar ve halkların önemli bir politik kararlılık sergilediğini, İmralı tecridine karşı gerçekleştirilen Özgürlük Yürüyüşü, işkenceci polis terörüne karşı devrimcilerin, sosyalistlerin, yurtseverlerin direnişlerini hatırlatan Sarya, "Kazanılan mevzileri korumak, sokakları tutmak, özgürlük, adalet ve eşitlik mücadelesini geliştirmek için Kürdistan ve Türkiye halkları büyük bir kararlılıkla sokaklarda yerini almıştı. Dolayısıyla da bu büyük halk direnişinin köşe taşlarını oluşturan pek çok unsur var. Gerek emek sömürüsüne, gerek cins sömürüsüne, gerek sömürgeci faşizme karşı büyük bir mücadele bu büyük halk direnişini muştulamıştır. Aynı zamanda gerilla ve milis saflarında yürütülen büyük direnişte büyük ilham kaynağıdır" dedi.

'GERİLLANIN ZAFER YÜRÜYÜŞÜ HALKIN MÜCADELESİNİ BESLİYOR'
"Çünkü bugün bu halkların evlatları faşizme ve sömürgeciliğe karşı devrimci savaş alanlarını tutmaktadır. Özgür alanları savunmaktadır. Başûrê Kürdistan'da Medya Savunma Alanlarında, Bakurê Kürdistan dağlarında ve kentlerde gerillanın kahramanca büyük direnişi ve yaratıcı eylem taktikleri bu büyük direnişi besleyen bir yerde durmuştur" değerlendirmesinde bulunan Sarya, faşist Türk burjuva devletinin ordu güçlerine, çetelerine kayıplar verdiren gerillanın zafer yürüyüşünün halkın mücadelesini beslediğine vurgu yaptı.

Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) ve KBDH milislerinin Türkiye ve Kuzey Kürdistan kentlerindeki eylemlerinin de direnişin önemli sacayağı olduğunu kaydeden Sarya, önümüzdeki sert mücadele koşullarına hazırlıklarının devam ettiğini söyledi.

'FAŞİZMİ VE ERKEK EGEMENLİĞİNİ GERİLETMEYECEĞİZ, YIKACAĞIZ'
Sarya şöyle konuştu: "Elbette ki ufkumuz faşizmin ya da erkek egemenliğinin geriletilmesiyle sınırlı değildir. KBDH olarak sürecin başından itibaren büyük bir netlikle şunu ifade ettik. 'Faşizmi ve erkek egemenliğini yıkacağız. Özgürlüğü kazanacağız'. Evet özgürlüğün kazanılmasının yolu ancak güçlü bir devrimci direnişten geçecektir. Bugün Van halkı ve Türkiye-Kürdistan halkları da sokaktaki dişe diş mücadelesiyle bunu ortaya koymuştur. Çünkü bu aynı zamanda devrimci direniştir. Devrimci-demokratik bir mücadelenin iz sürücüsüdür."

Önümüzdeki sürecin bir dizi zorluğu kendi içerisinde taşıdığını, faşist Türk burjuva devletinin yeni saldırılara hazırlandığını kaydeden Sarya, devletin yüzde 2'lik bir azınlık olan sermayedarları temsil ettiğini söyledi. Yüzde 2'lik burjuva sermaye sınıfının milyonları baskıyla, zorbalıkla yönetmeye çalıştığını, işsizlik ve yoksulluğun son sınırlarına vardığına dikkat çeken Sarya, "İşçilerin, emekçilerin, ezilenlerin üçte ikisinin yoksulluk sınırında yaşadığı, üçte birinin açlık sınırında yaşadığı koşulda Türk burjuva sermayedar sınıfının burjuva temsilcileri ise milyarlarca dolarlık servetleriyle keyif çatmaktadır. Böyle bir eşitsizlik, böyle bir adaletsizlik, böyle bir sömürü düzeni içerisinde elbette ezilen halkların, ezilen cinslerin ve onların öncülerinin en kararlı direnişçi bölükleri hedeftir. Çünkü Türk burjuva devleti iktidarını korumak ve sağlamlaştırmak derdindedir. Faşist Türk burjuva devleti, kendi varlığını korumanın tek yönteminin zorbalık ve devlet terörü olduğunun bilincindedir. Çünkü azınlığı temsil etmektedir. Çünkü bizler çoğunluğu temsil etmekteyiz. Çünkü o haksızdır. Çünkü biz haklıyız. Çünkü onlar onursuzluktan, işkence düzeninden, sömürü düzeninden, katliam düzeninden kendini yaşatmakta ve var etmektedir. Bizler ise direnişin onur mücadelesinin, özgürlüğün, temsilcisiyiz ve bizlerde kendimizi buradan var etmekteyiz" diye konuştu.

'VAN HALK DİRENİŞİ TARİHSEL DÖNEMEÇLERDEN BİRİDİR'
Gezi ayaklanması, özyönetim direnişi, Rojava halk devrimi ve Kobanê direnişi zaferi gibi kimi tarihsel anları hatırlatan KBDH Sözcüsü Hêvî Sarya, Van halk direnişinin de bu tarihsel dönemeçlerden olmayı hak ettiğini vurguladı.

KADINLARA VE HALKLARA DİRENİŞİ BÜYÜTME ÇAĞRISI
"Kadınlara ve halklarımıza çağrımız bu direnişi daha büyük kazanıma evriltmektir" diyen Sarya, gerilla alanları, Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimine ve Rojava devrimine yönelik gelişecek işgal saldırılarına karşı birleşik halk mücadelesini, birleşik kadın mücadelesini büyütme çağrısında bulundu.

'BİMRE KOLETÎ, BİJÎ AZADÎ'
KBDH Sözcüsü Hêvî Sarya son olarak şunları söyledi: "Büyük halk direnişini, bugün şovenizme, ırkçılığa, faşizme ve sömürgeciliğe karşı mücadeleye kanalize edelim.
"Evet, Rojava halk devrimi aynı zamanda Medya Savunma Alanlarındaki muazzam gerilla direnişimiz büyük bir kararlılıkla, büyük bir yoldaşlıkla savunulmalıdır. Ve savunulacaktır. Faşizme geçit vermeyeceğiz! Sömürgeciliğe geçit vermeyeceğiz!
"Evet bedel ödeye ödeye, şehitler vere vere bu mücadele mutlaka ama mutlaka kazanacaktır. 
"Son olarak şunu belirtiyoruz. Bimre koletî, bijî azadî!
"Kahrolsun faşizm ve sömürgecilik!
"Kürdistan ve Türkiye devrimimiz mutlaka kazanacak!"