19 Temmuz 2024 Cuma

ESP: Mülteciye düşman olan, işçi sınıfına, halklarımıza düşmandır

Yaşanan sefaletin sebebinin mülteciler değil sermaye sınıfı ve onun faşist rejimi olduğunun altını çizen ESP, "Mülteciye düşman olan, işçi sınıfına, halklarımıza düşmandır. Geçit vermeyelim" çağrısı yaptı. 

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), 20 Haziran Dünya Mülteci Günü'nde mülteci düşmanlığına karşı mücadele çağrısı yaptı. 

"Dünya çapında en çok sığınmacının yaşadığı" ve faşizmin mülteci düşmanlığı ile ikbal kovaladığı bu ülkede herkes için yaşam hakkı istediklerini belirten ESP, "Mülteciyi mülteci eden 'keyif' değil, emperyalist savaşlar ve gerici diktatörlüklerdir. Sefaletimizin sebebi işi, ekmeği paylaştığımız mülteci kardeşlerimiz değil; işimizi-aşımızı elimizden alan, ucuz ve değersiz mülteci emeğine konan sermaye sınıfı ve onun faşist rejimidir. Mülteciye düşman olan, işçi sınıfına, halklarımıza düşmandır. Geçit vermeyelim" dedi.