24 Nisan 2024 Çarşamba

Dersimli kadınlar çocuk istismarına karşı yürüdü

Hozat'ta 9 yaşındaki çocuğa yönelik cinsel istismara ilişkin Dersim'de yürüyen kadınlar, çocukları her türlü şiddetten koruyacaklarının altını çizdi.

Dersim Kadın Platformu, Hozat'ta 9 yaşındaki çocuğa yönelik cinsel istismara tepik gösterdi. "Cinsel istismarın zaman aşımı olmaz. İstismar suçtur aklanamaz!" pankartıyla yürüyen kadınlar, çocuk istismarına tepki gösteren dövizler taşıdı sık sık; "Susma haykır, istismara hayır", "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz", "Yaşasın kadın dayanışması" sloganlarını attı.

Yürüyüş sonrası Dersim kadın Platformu adına Gönül Sonbahar basın metnini okudu. Cinsel istismarın "kaza ve tatsız bir olay" şeklinde tanımlanmasının asla kabul edilemeyeceğini belirten Sonbahar, "Devlet yükümlülüğünü yerine getirerek çocuğa karşı istismar suçu işleyen tarikat, cemaat, bürokrat, her türlü kişi, kurum ve yapılarla ilgili cezasızlık politikasına derhal son vermeli cinsel istismarın yolunu açan yasal dayanakları ortadan kaldıracak gerekli düzenlemeleri acilen yapmalıdır. Çocuğa cinsel istismarın önlenebilmesi için öncelikle doğru tanımlanması, toplumsal, kültürel, psikolojik ve politik nedenlerinin ortadan kaldırılması, hak temelli yaklaşımlarla çocuğu koruyacak mekanizmaların yaratılması ve bu mekanizmaların sivil örgütler tarafından ve kamuoyunun denetimine olanak sağlanması, yasalardaki çocuk aleyhine yapılan düzenlemelerin kaldırılması, çocuk haklarına uygun olarak değiştirilmesi gerekmektedir" dedi.

Kamuoyu denetimi olmadan cinsel istismarın önlenemeyeceğini vurgulayan Sonbahar, "Bu yüzden Hozat halkı ve bizler gerçekleşen cinsel istismar suçu karşısında sessiz kalmayacağız, üstünü örtmeyeceğiz. Çocuklarımıza cinsel istismarda bulunan her kim olursa olsun teşhir edeceğiz, gerekli cezayı alması için bu davanın peşini bırakmayacağız. Çocuklara bedenen yahut psikolojik olarak zarar verecek her türlü eylemin önünde bariyer olacağız, çocuklarımızı korunmaya muhtaç olduğu gerçeğinden hareketle isyanımızı büyüteceğiz, her ne pahasına olursa olsun onları tacizci ve tecavüzcülerden koruyacağız" ifadelerini kullandı.

Eylem sloganlarla sona erdi.