21 Mayıs 2024 Salı

Newroz'un gücü ve coşkusuyla isyancı baharı örgütleyelim

Mart-Mayıs sürecinin en kritik anlarından biri, kitle serhildanları biçiminde gerçekleşen Newroz kutlamaları olmaktadır. Newroz, her dönem halklarımızın politik mücadelesinin başlıca göstergesi ve aynası olmuştur. Siyasal konjonktürün gelişim yönü Newroz'u yine kritik bir siyasal süreç ve pek çok politik göreve hazırlık 'an'ı olarak emekçi sol hareketin karşısına çıkarıyor.

Bilindiği gibi mart-mayıs süreci politik islamcı faşist şeflik rejimine karşı kitle mücadeleleri ve politik canlılığın yükseldiği bir kesit olmaktadır. 8 Mart'ta kadın özgürlük hareketi politik baharı müjdeledi. Alanlara çıkan on binlerce kadın, güçlü bir 8 Mart politik tablosu açığa çıkardı. Kadın özgürlük hareketinin tüm bölükleri 8 Mart'ta ezilenlerin özgürlük talep ve özlemlerini haykırdı. Mart-mayıs sürecine 8 Mart'ın güçlü mücadele coşkusuyla girildi.

Şimdi zaman, isyancı ve politik baharın yeni mücadele konağı Newroz'a akıyor. Kürt halkı başta olmak üzere ezilen halkların direniş günü Newroz, bu yıl "Rabe dema azadî û serkeftinê ye" şiarıyla kutlanacak. İlk Newroz ateşi, 15 Mart günü PKK'nin öncü kadrolarından Mazlum Doğan'ın memleketi Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, Zekiye Alkan'ın bedenini ateşe verdiği Amed surları ve Rahşan Demirel'in bedenini ateşe verdiği İzmir Kadifekale'de yakılacak. 57'si merkezi olmak üzere yüzlerce yerde en yaygın biçimde kutlanacak. İdeo-politik içeriğiyle bu yılki Newroz Kürt özgürlük hareketinin devrimci çizgisi üzerine yeniden doğrulduğu, tüm cephe ve alanlarıyla derlenip toparlandığı bir karakterde gelişiyor.

Mart-mayıs sürecinin en kritik anlarından biri kitle serhildanları biçiminde gerçekleşen Newroz kutlamaları olmaktadır. Newroz her dönem halklarımızın politik mücadelesinin başlıca göstergesi ve aynası olmuştur. Siyasal konjonktürün gelişim yönü Newroz'u yine kritik bir siyasal süreç ve pek çok politik göreve hazırlık 'an'ı olarak emekçi sol hareketin karşısına çıkarıyor. İmralı mutlak tecridi konusu, yeni sömürgeci işgal savaşına hazırlıklar ve yerel seçimlerde kayyum siyasetinin yenilgiye uğratılmasının ilk ön verileri 2024 Newroz'unun aynasından yansımasını bulacak.

Yerel seçim çalışmalarıyla iç içe geçen Newroz kutlama çalışmaları, antifaşist ve antisömürgeci kitle bilincinin eyleminin geliştirilmesi için önemli bir fırsat anıdır. Özellikle tecride karşı politik tutsakların başlattığı ve kararlıca süren mücadele yerel seçim sürecinin politik ajitasyon ve bir sonraki dönemi hazırlayacak eylem konusudur. Tecride karşı Özgürlük Yürüyüşüyle Kürdistan'ı baştan başa sarıp sarmalayan politik iklim ve bilinç, Kürt özgürlük hareketinin tüm politik alanlarında kendi militan kitle mücadele çizgisini yeniden tesis etmesi Newroz'la yeni düzeye sıçratılabilir. Kürt halk önderi Abdullah Öcalan üzerindeki mutlak tecridin geriletilmesinin bir gündemi olarak zindanlarda süren açlık grevi direnişi bu yöndeki ana mücadele mevzisi olarak etkili bir politik işlevi yerine getiriyor. Zindan direnişi ve onunla bütünleşip yoldaşlaşan mücadele dağınık güçleri toparlıyor, mücadele kararlılığı örgütlüyor.

Tecride karşı özgürlük yürüyüşü Kürt halkımızın siyasal yön birliğinin sağlanmasını ve sömürgeciliğe karşı yeni bir siyasal mücadele zemini yakalanması için toparlayıcı olmuştur. Zindanlarda tutsakların yükselttiği tecrit karşıtı direniş özgürlük yürüyüşüyle anlamlı bir politik karşılık bulmuştur. Meşa azadî siyasi kampanyası Kürt demokratik güçlerine kayda değer güç ve dinamizm katmıştır. Bu alanda artan siyasi kırım saldırıları tecrit konusunu daha elzem hale getirmektedir. Newroz ve seçim sonrası dönemin yaratacağı yeni siyasal koşullarda tecrit meselesi yeniden ele alınıp pratik eylem konusu olarak biçimlendirilmeli ve örgütlenmelidir.

Sömürgeci faşist rejim Rojava ve Başurê Kürdistan alanlarında işgal savaşını geliştirmek için yeni fırsatlar kolluyor. Bu yönde hazırlıklar yürütüyor. Faşist şef Erdoğan, bir kez daha Rojava'ya dönük işgalci saldırı savaşı tehdidini savurdu. 30-40 kilometrelik derinlikte işgal arzusundan dem vurdu. Sömürgeci faşist Türk burjuva devleti Başurê Kürdistan işgalini geliştirmek amacıyla Irak hükümeti ve KDP'yle işbirliği içinde yeni bir savaşın hazırlığını yürütüyor.

Kürdistan özgürlük hareketi gerillaları tarafından kış boyunca Xakurkê, Metîna, Zap'ta peş peşe ağır askeri yenilgilere uğratılan sömürgeci faşist Türk burjuva ordusu, bahar ve yaz boyunca yeni saldırılarla süreci kendi lehine çevirmek için çıkış arıyor. Bu anlamda sömürgeci Türk ordusu Metîna bölgesine askeri yığınağını sürdürüyor. Nisan ayında Garê'ye dönük yeni bir saldırı hazırlığı yapılıyor. Geride kalan hafta içinde Türk burjuva ordusundan 2. ordu komutanı Metin Tokel sınır hattında KDP Barzan bölgesi sorumlusu Behzat Logman Mele Mistefa ile görüştü. 'Sınır muhafızlarıyla toplantı' olarak duyurulan görüşme sınıra peşmergelerin tampon güç olarak yerleştirilmesini de kapsayan yeni bir işgal savaşının somut hazırlığını içeriyor. Aynı işgalci savaş konsepti kapsamında KYB ve Bafil Talabani'in kuşatıldığı, açıktan tehditlerin yapıldığını Bafil Talabani açıkladı.

Rojava işgali içinse MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan'ı Hakan Fidan'ın ABD'yle yoğunlaşan pazarlıkları sürüyor. Tüm gelişmeler, analizler ve açık veriler sömürgeci faşist Türk burjuva devletinin Başurê Kürdistan ve Rojava'ya yönelik daha kapsamlı sömürgeci işgal ve savaşa hazırlandığını gösteriyor. Dolayısıyla, yerel seçim sonrası dönemde yeni bir işgalci savaş saldırısını öngörmek ve hazırlanmak gerekiyor. Newroz momenti bu anlamda Kürt halkı ve emekçi sol hareket bakımından sömürgeci işgalci savaş saldırılarına karşı topyekun bir direniş hazırlığının eylemi olarak kavranıp örgütlenmelidir.

Bir yıl önceki Newroz yine seçim dönemine denk gelmişti. Hakeza mart-mayıs süreci de yerel seçimle çakışıyor. Newroz'a bu koşullar içerisinde gidiliyor. Ancak son bir yıllık süreç içerisinde işçi sınıfı, ezilenler ve yoksul halklarımız açısından pek çok yönüyle önemli değişimler yaşandı. Kürt halkımızın politik feraseti ve inisiyatifinin de itkisiyle demokratik cephe partisi bağlaşıklarıyla beraber 2023 genel seçimlerden sonra oluşan toplam durumun ve siyasal sürecin bir muhasebesini yaptı.

Burjuva Millet İttifakı'yla girilen taktik işbirliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yıpratıcı ve aşındırıcı sonuçlarını pratik özeleştirel yoldan düzeltme ve üçüncü cephe politikasında belli bir sadeleşme ve sağlamlaşma elde edildi. Birleşik demokratik cephe partisi DEM Parti'nin Batı'daki yerel seçim taktiği parçalı olsa da geçen yılın ilerisinde. Dolayısıyla, üçüncü cephe seçeneğinin kayyum siyasetini yenilgiye uğratması, Batı'da ise antifaşist politik saflaşmayı mevzi kazanımlarıyla tamamlayacak taktik politikanın başarısı için var gücümüz ve tüm coşkumuzla çalışmak günün görevidir.

Seçim çalışmalarının politik içeriği ve kapsamı muhakkak devrimci ajitasyon ve kitle eylemleriyle şekillendirilmelidir. Yerel seçim mücadelesi ve politik imkan zeminini salt seçim ajitasyon konularıyla ve oy istemeyle sınırlamak, çalışmayı seçmen-parti ilişkisi içerisinde kavramak, ezilen ve sömürülen kitleleri sadece seçmenleştirir. İşçi sınıfı ve ezilenleri, gençleri, kadınları seçmenleştirip pasifleştirir, kitlelerin politik inisiyatif ve özneleşmesini ketler, siyasal yabancılaşmayı örgütler ve burjuva düzen siyaseti alanına hapseder.

Geride kalan birkaç seçim döneminde, emekçi sol harekette ve özellikle birleşik demokratik cephe partisi pratiğinde belirginleşip gelişen ezilen ve sömürülen kitleleri seçmenleştirme siyaset tarzı eğilimi kesin bir biçimde tüm anlayış ve pratik boyutlarıyla sökülüp atılmalıdır. Tasfiyeciliğin başat siyasal biçimlerinden biri olan bu burjuva düzen içi siyaset tarzına karşı kitlelerin fiili meşru eylemine ve inisiyatifine yaslanan bir yaratıcı politik mücadele çizgisi geliştirilmelidir. Burjuva düzen siyasetinin hegemonik siyaset tarzının dayattığı bu tasfiyeci geriliğe ve yön kaybına teslim olmamak, seçim çalışmasını dosdoğru politik kitle çalışması içinde antifaşist bilinç ve eylem mevzilerine çekmek, örgütlemek ve geleceği hazırlamak çalışmanın tutulacak temel halkasıdır.

Mart-mayıs sürecinin gündemleri tam da bu antifaşist bilinç ve eylemi örgütlemenin zeminini ve muazzam imkanlarını sunmaktadır. Newroz gösterilerinin devrimci bir içerikte kurulması ve gerçekleştirilmesi, antifaşist mücadeleyi örgütleyeceğimiz bir durak olan seçim faaliyetleri bakımından ilerletici ve itici olacaktır. Devrimci sosyalistler, Newroz kutlama ve gösterilerinin güçlü, yaygın, kitlesel ve devrimci biçimde örgütlenmesi için ataklıklarıyla sürecin öznesi olmalıdır. Sosyalist yurtseverler, Bakurê Kürdistan'da yükselen yeni politik dinamizmi hesaba katan bir politik kapsayıcılık ve örgütlülükle Newroz'u örgütlemelidir. Bakurê Kürdistan ve Türkiye alanlarında tüm seçim büroları, Newroz kitle çalışmalarının ve bilincinin örgütlendiği mekanlar yapılmalıdır. Semtlerdeki seçim büroları Newroz ateşlerinin ilk tutuşturulduğu ve kutlamaların örgütlendiği yerler olmalıdır.

Newroz, üçüncü cephe güçlerini, antifaşist güçleri burjuvazinin iki cephesi karşısında, eşitlik ve özgürlük için Kürdistan ve Türkiye ezilen halklarının antifaşist, antisömürgeci birleşik mücadelesini milyonlarla büyütmeye çağırıyor. Kürdistan ve Türkiye ezilen halklarının birleşik devrimini hazırlamak, eşitlik ve özgürlük mücadelesini ilerletmek ve kazanmak için sömürgeciliğe karşı halklarımızın birleşik mücadele cephelerini büyütelim. Bijî Newroz, azadî, sosyalizm şiarıyla alanlara akalım. Newroz kutlamalarını sömürgeci faşist rejime karşı birleşik mücadelenin güç gösterisinin alanları yapalım. Newroz'da yeni bir mücadele baharı coşkusunu ve kararlığını tutuşturalım.

*İşçi Sınıfı ve Ezilenlerin Sesi ATILIM gazetesinin 15 Mart tarihli 159. sayı başyazısı.