21 Temmuz 2024 Pazar

Sağlık emekçilerinden Sağlık Bakanlığı 2024 Yılı Bütçe Teklifi değerlendirmesi

Sağlık Bakanlığı 2024 Yılı Bütçe Teklifini değerlendiren TTB ve İstanbul Tabip Odası, Sağlık Bakanlığı bütçesinin hedefinin şirketlere, yandaşlara kaynak aktarmak değil bir bütün olarak sağlığının korunduğu, geliştirildiği topluma, toplumsal yaşantıya ulaşmak olması gerektiği kaydedildi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve İstanbul Tabip Odası, Sağlık Bakanlığı 2024 Yılı Bütçe Teklifi üzerine değerlendirmesini İstanbul Tabip Odası Kadıköy Büro'da düzenlenen basın toplantısı ile paylaştı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ertuğrul Oruç, mali kaynağın sağlık alanının temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çekti ve Sağlık Bakanlığı bütçesinin sağlığa dair ne yapılacağından ziyade ne yapılmayacağının göstergesi olduğunu söyledi.

FİNCAN: BÜTÇE SADECE RAKAMLAR DEĞİLDİR
TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, yurtdışına giden hekimleri paragöz olmakla itham eden ve hekimlerin meslek onuruna saldırmaktan çekinmeyen Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'ya tepki gösterdi. Sağlık Bakanlığı'nın pandemi döneminde verileri gizlediğini, iyi hal belgesi taleplerine ilişkin verileri çarpıttığını, deprem bölgesinde halen devam eden sorunları görmezden geldiğini hatırlatan Korur Fincancı sözlerini şöyle sürdürdü: "Bütçe sadece rakamlar değildir; insan yaşamının onurlu bir şekilde sürdürülmesi, sağlığa erişilmesi demektir. Fakat yine tedavi edici hekimliğe yönelik bir bütçe ile karşı karşıyayız. 'Şifa', 'tedavi' diyor bakan bütçe teklifinde; yani aslında 'korumayacağız' diyor. Aynı zamanda denetimsiz bir bütçe ile karşı karşıyayız. Bütçe emek-meslek örgütlerinin denetiminden uzak tutuluyor, denetim yapmak isteyen emek-meslek örgütleri suçlulaştırılıyor."

'TEKLİF EDİLEN MİKTARIN YALNIZCA YÜZDE 6,6'SI SAĞLIK BAKANLIĞI İÇİN'
TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı Ali İhsan Ökten basın metnini okudu. Ökten, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Yasa Tasarısı ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Yasa Tasarısı Cumhurbaşkanlığı tarafından, 17 Ekim 2023 tarihinde TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu hatırlattı. Cumhurbaşkanlığı tarafından, merkezi yönetim bütçesi toplamı 2024 yılı için 11 trilyon 89 milyar 37 milyon 425 bin TL olarak teklif edildiğine dikkat çeken Ökten, "Teklif edilen toplam miktarın yalnızca yüzde 6,6'sı (732 milyar 562 milyon 378 bin TL) Sağlık Bakanlığı için ayrılmaktadır. Oysa, 91 milyar 824 milyon 805 bin TL'si Diyanet İşleri Başkanlığı için ayrılmıştır. Tarihsel olarak halklar ve inançlar mozaiği olan Türkiye'de pek çok inanç grubu mensubu yaşarken ve Anayasa'nın ikinci maddesinde cumhuriyetin nitelikleri sıralanırken '… laik ve sosyal bir hukuk devletidir' amir hükmüne karşın bu gruplardan yalnızca bir tanesine yönelik hizmet sunulmasının ve desteklenmesinin yanında, söz konusu kurumun bütçesinin büyüklüğü de dikkat çekmektedir. Bütçeden Diyanet İşleri Başkanlığı için ayrılan pay, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden 2,4 kat, Göç İdaresi Başkanlığı bütçesinden 4,2 kat, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinin yarısından, Sağlık Bakanlığı bütçesinin ise sekizde birinden daha fazladır. Bütçe kaynakları öncelikle devletin laik ve sosyal nitelikleri için ayrılmalı ve kullanılmalıdır" dedi.

'VERGİ GELİRLERİNİN EN AZ YÜZDE 70'İ DOĞRUDAN VERGİLERLE SAĞLANMALI'
Bütçenin henüz teklif aşamasında olduğuna dikkat çeken Ökten, bütçe gelirleri öncelikle kardan, ranttan ve faizden alınacak vergilerle sağlanması gerektiğini söyledi. "Gıda, ilaç, kitap, sağlık, eğitim ve hane halkları tarafından kullanılan su, elektrik, doğalgaz başta olmak üzere, benzer mal ve hizmet alımlarında dolaylı vergiler kaldırılmalıdır" diyen Ökten,  az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasını, vergi gelirlerinin en az yüzde 70'inin doğrudan vergilerle sağlanmasını kaydetti.

'KURUMLAR VERGİSİ YÜZDE 60'IN ALTINDA OLMAMALI'
Kurumlar vergisi oranının yüzde 60'ın altında olmaması gerektiğini söyleyen Ökten, "Vergi gelirleri, esas olarak maaşlı, ücretli ve düşük gelirlilerden değil kurumlar vergisi üzerinden alınan vergilerden sağlanmalıdır. Kurumlar vergisinin gelir ve kazanç üzerinden alınan vergiler içindeki payı en az yüzde 70 olacak şekilde düzenlenmelidir" ifadelerini kullandı.

'SAĞLIK HİZMETİ GEREKSİNİMLERİ KAMUSAL OLARAK KARŞILANMALI'
Sağlık Bakanlığı bütçesine ayrılan payın genel bütçenin yüzde 15'inden daha düşük olmaması gerektiğinin altını çizen Ökten, şöyle devam etti: "Söz konusu pay, Sağlık Bakanlığı'nın sağlık hizmetlerinin kamusal olarak üretildiği ve sunulduğu bir sistemde, ülkede yaşayan herkesin prim dahil herhangi bir ödeme yapmaksızın sağlık hizmeti gereksinimlerinin kamusal olarak karşılanmasını sağlaması hedefiyle uyumlu olmalıdır. Bir defa daha paylaşalım; maalesef Bakan'ın sunumunda da ifade ettiği gibi Sağlık Bakanlığı bütçesinin hedefi şirketlere, yandaşlara kaynak aktarmak olmamalıdır. Bir bütün olarak sağlığının korunduğu, geliştirildiği topluma, toplumsal yaşantıya ulaşmak olmalıdır."

Basın toplantısı, soru-yanıt ve katkıların ardından sona erdi.