21 Mayıs 2024 Salı

Newroz'un gücüyle soykırımcı işgal savaşına karşı mücadeleye

2024 Newroz'u son yılların en güçlü kitlesel, militan, coşkulu gösterilerine tanıklık etti. Newroz'un diriliş ve direniş coşkusu hayatı ve alanları kuşatıp zapt etti. Bakurê Kürdistan kutlamaları görkemli kitle gösterilerine dönüştü. Politik islamcı faşist şeflik rejiminin tasfiyeci teslim alma saldırısının adı olan çöktürme planı en esaslı devrimci cevaplarından birini aldı. Kürt halkımız milyonların Newroz serhildanlarıyla yeni bir diriliş ve derleniş kapasitesi elde etti.

8 Mart eylemleriyle meydanlara ve sokaklara yansıyan isyancı baharın kavga coşkusu şimdi Newroz'un muazzam coşkusuyla büyüyor. Kadınlar, ezilenler, işçi sınıfı için umudu büyüten yeni bir mücadele isteği gelişiyor. Tüm ezilenler, emekçiler, yoksullar dönemin tasfiyeci kara bulutlarını dağıtan bir mücadeleye doğru yöneliyor. Ezilen ve sömürülen yoksul milyonların saflarında biriken memnuniyetsizlik ve öfke bir mücadele isteği olarak durmadan mayalanıyor, akacak mücadele mecraları arıyor. Bu mecraları bulunca da akıyor. İşte ezilen ve sömürülen halklarımız kendi eylemleriyle politik islamcı faşist şeflik rejimine karşı yeniden doğrulup ayağa kalkıyor. İşte Newroz alanlarını devasa kitle gösterilerine dönüştüren milyonların yalın politik mesajı... İşte şeflik rejiminin zulmüne boyun eğmeyen ve inatla hayatın bilcümle kollarında özgürlük mücadelesinin bayrağını dalgalandıran Kürt halkının, işçilerin, kadınların, gençlerin umutlu mücadele coşkusu... İşte zalim Dehaqlara karşı çağdaş Kawaların direnişini ve zaferini bugüne taşıyan devrimci geleneğimizin yeni kavga çağrısı... 2024 Newroz'unu bir kavga ve özgürlük serhildanına dönüştürenlere bin selam olsun.

2024 Newroz'u son yılların en güçlü kitlesel, militan, coşkulu gösterilerine tanıklık etti. Newroz'un diriliş ve direniş coşkusu hayatı ve alanları kuşatıp zapt etti. Bakurê Kürdistan kutlamaları görkemli kitle gösterilerine dönüştü. Politik islamcı faşist şeflik rejiminin tasfiyeci teslim alma saldırısının adı olan çöktürme planı en esaslı devrimci cevaplarından birini aldı. Kürt halkımız milyonların Newroz kitle gücüyle yeni bir diriliş ve derleniş kapasitesi elde etti. Milyonların isyancı Newroz coşkusuna PKK Yürütme Komitesi Başkanı Murat Karayılan'ın müjdesi eklenince, Kürt halkımızın mücadele coşkusu ve azmi daha da yükseldi.

Newroz şimdiden yerel seçimler konusunda güçlü bir irade sergiledi, Kürt halkımızın gelişen ve derlenen mücadelesinin sömürgeci rejimin kayyum politikasını paramparça edeceğini gösterdi. 
Bakurê Kürdistan'da yerel seçimler her zaman ulusal bir referandum özelliği taşımıştır. Dolayısıyla Newroz'un gücüyle kayyum siyasetini ezmek ve Kürt halkının kendini yönetme iradesini sömürgeci faşist rejime dayatmak büyük siyasal zafer anlamına gelir. Yerel seçimler sonrası oluşacak toplam siyasal tablo ve iklime bakarak politik islamcı faşist şeflik rejimi sömürgeci savaşı ve işgali tırmandırma yolunu tutacaktır.

Kürt halkının ulusal irade ve siyasal varlık olarak belediyelerde iktidar olması ve kendini yönetmesi inkar, imha ve asimilasyona dayalı sömürgeci sistemin fiilen işlevsiz kılınması demektir. O nedenle Bakurê Kürdistan'da kazanılacak belediyelerin yine kayyumla gasp edilmesi yüksek ihtimaldir. AKP-MHP faşist iktidarı DEM Parti'nin kazandığı belediyelere tek tek kayyum atama yolundan yürüyeceği beklenmelidir. Kürt halkımızın haklı ve meşru ulusal demokratik kazanımlarını korumak ve taleplerini savunmak için her bakımdan hazır olunmalıdır. Bu duruma karşı halklarımızın iradesini fiili meşru mücadelenin tüm biçim ve imkanlarıyla savunmak haklı ve meşrudur, tarihsel bir görevdir. Kayyum darbelerine karşı halk serhildanlarıyla yanıt verilmelidir. Açık bir siyasal zafer olan belediyeleri kazanmak ve kayyumları bu halk mevzilerinden defetmek yerel seçim muharebesinin asıl ve somut hedefidir. Ancak yerel seçimlerin tek hedefi kayyumları halk mevzilerinden söküp defetmek değildir. Siyasal mücadele birbirine bir zincirin halkaları gibi bağlıdır. Seçimlerdeki tüm siyasal kazanımlar ve mevziler ulusal özgürlük mücadelesinin gelişiminin köşe taşları oldukları koşulda anlamlı ve devrimcidir. Sömürgeci sisteme karşı özgürlük mücadelesine salt seçimlerin dar ufkuyla bakılamaz. Sürece böyle yaklaşmak büyük bir gaflet olur.

Çünkü sömürgeci Türk burjuva devleti yeni bir soykırımcı işgal savaşını başlatmak için dört bir koldan hazırlanmaktadır. Bu işgalci savaşın da diğerleri gibi topyekun bir savaş saldırısı konsepti içinde gelişeceği açıktır. İran'ın Hewlêr'e füze saldırıları sonrası dönemde bölgede fırsat kollayan sömürgeci Türk burjuva devleti Irak hükümeti ile Kürt özgürlük hareketini tasfiye etme konusunda değişik alanları da kapsayan bir mutabakat sağlamaya çalışıyor. Bir yandan su konusunu bir şantaj olarak dayatırken, diğer yandan karlı ekonomik antlaşmalarla Irak yönetimini kapsamlı bir mutabakat sistemine çekip Başûrê Kürdistan'da istediği işgal imkanlarını elde etmek istiyor. ABD ve İran denetimindeki Irak merkezi yönetimi de kendi egemen çıkarlarıyla sömürgeci Türk burjuva devletiyle işbirliğine gidiyor. PKK'nin bir kez daha Irak merkezi hükümeti tarafından terörist örgüt ve Irak'ta yabancı güç olarak ilan edilmesi bu işbirliğinin ve işgal savaşı hazırlığının güncel bir göstergesidir.

Ankara-Bağdat-Hewlêr arasında yoğunlaşan savaş trafiği Başûrê Kürdistan'da Medya Savunma Alanlarını (MSA) merkezine alan kapsamlı ve çok yönlü hedefleri olan yeni bir işgal savaşının kapıda olduğunu haber veriyor. Sömürgeci Türk burjuva ordusu Başûrê Kürdistan'da yeni bir soykırımcı işgal savaşının bütün hazırlıklarını tamamlamış bulunuyor. Nisan ayında ilk olarak Garê ve Metîna alanlarına yönelik başlayacak olan işgal savaşının yaz ayları boyunca boyutlandırılarak sürdürüleceği görülüyor. Türk burjuva ordusunun asker sevkiyatı ve savaş yığınağı sürüyor. Girê Amediyê'de Kürdistan özgürlük gerillaları ile soykırımcı Türk burjuva ordusu arasında ilk çatışmalar yaşanmaya başladı.

Irak merkezi yönetimi ve KDP'yle işbirliği içinde yürütülecek Başûrê Kürdistan'daki yeni işgal savaşı için faşist şef Erdoğan 30-40 kilometre derinlikte bir bölge işgalini hedeflediklerini açıkladı. Yeni işgal savaşının askeri strateji olarak Kürdistan özgürlük hareketinin güçlerini bölme ve belli bölgelere hapsederek yalıtmayı amaçladığı görülüyor. Bakur-Rojava arasındaki geçişlerin duvarla kesilmesi ve kısmen Bakur ile Başûr arasındaki geçişlerin kesilmesi gibi bir strateji geliştirilmek isteniyor. Bu işgal savaşı Şengal-Maxmûr, Rojava, MSA öncelikli olmak üzere Başûrê Kürdistan'da PKK'yi tüm alanlarda parçalayıp etkisizleştirmeyi hedefliyor. Rojava'ya soykırımcı işgal savaşı da hazırda tutuluyor.

Başûrê Kürdistan işgal savaşı aynı zamanda Türk burjuva devletinin bölgesel ekonomik yayılma ajandasında bulunan hedefleri gerçekleştirmek için de yapılıyor. Şengal'i ve Musul'u Başûrê Kürdistan'dan ayıran Irak Kalkınma Yolu projesiyle sömürgeci Türk burjuva devleti iki amacını birlikte gerçekleştirmeyi arzu ediyor. Bu yol projesi için PKK'nin Metîna ve Garê'deki varlığını bir tehdit olarak ortaya koyan sömürgeci Türk burjuva devleti, Kürdistan özgürlük gerillasını bu iki alandan söküp daha geri hatlara itmeyi hedefliyor. PKK'yi bu iki bölgeden çıkararak yol projesi inşaatını güvencelemeye çalışıyor.

Sömürgeci Türk burjuva devleti Başûrê Kürdistan'ı mali-ekonomik sömürgecilik boyunduruğuna almak ve işbirlikçi Kürt sermayesinin palazlanmasını önlemek için bir dizi sermaye yatırımı yapıyor. 1991'den bu yana gündemde olan projelerden biri olan Irak Kalkınma Yolu projesi Irak, Türkiye ve Körfez Arap ülkelerini kapsıyor. Bu proje özellikle Körfez ülkelerinin mallarının Irak'ın Basra vilayetindeki El Faw limanından Türkiye üzerinden uluslararası pazarlara taşınmasını sağlamayı hedefliyor. 17 milyar dolarlık bir yatırım hacmi bulunan ve bin 200 kilometrelik otoyol ve demiryolu projesi olarak planlanan Irak Kalkınma Yolu, Başûrê Kürdistan'ı ekonomik bakımdan dışlamayı, kuşatmayı ve kendine bağımlı halde tutmayı amaçlıyor. Bu projenin yakın zamanda tamamlanması murat ediliyor.

İnkarcı sömürgeci Türk burjuva devleti yeni işgal savaşına KDP, Irak ordusu ve Haşdi-Şabi güçlerini farklı işlevlerle sürece katmaya çabalıyor. İşbirlikçi KDP'nin doğrudan işgal savaşına dahil olması yeni bir birakujî savaşı da demektir. Tehlike büyüktür. Sömürgeci Türk sermaye devletinin işgal, katliam, soykırım ve mevcut Kürt ulusal demokratik kazanımlarını yok etme planını bozguna uğratmak için tüm emekçi sol hareketimiz şimdiden hazırlanmalı ve harekete geçmelidir. Kürdistan özgürlük gerillası Türk burjuva devleti ve ordusunun çok güvendiği bir savaş aracı olan SİHA'ları etkisizleştirme imkanını yakaladığı muştusunu verdi. 15 SİHA düşürdüğünü duyurdu. Bu savaşın dengesini ve stratejik gidişatını değiştirecek bir teknik-taktik başarıdır. İşçi sınıfı ve tüm ezilenlere umut taşıyan bu başarıyı kutluyor, Kürdistan özgürlük gerillasının yaratıcı irade ve azmini selamlıyoruz. Savaşan ve direnen partiler olarak bugün durumumuz daha kudretlidir. Ezilen halklarımız şimdi Newroz'un coşkusu ve kudretine yaslanmalı, Newroz müjdesinin umudu ve cesareti büyüten gücüyle sömürgeci işgal savaşına karşı mücadeleyi örgütleyip büyütmelidir.

*İşçi Sınıfı ve Ezilenlerin Sesi ATILIM gazetesinin 22 Mart tarihli 160. sayı başyazısı.