1 Aralık 2021 Çarşamba

Madenciliğin Politik Ekolojisi Sempozyumu Bildiriler kitabı çıktı

Ekoloji Birliği ve Polen Ekoloji Kolektifi Haziran ayında online olarak düzenlediği Madenciliğin Politik Ekolojisi Sempozyumu'nun Bildiriler Kitabı'nı yayımlandı. Online olarak yayımlanan kitapta sempozyumdaki sunumlar, forum bölümlerindeki tartışmalar ve yorumlar yer alıyor.

Ekoloji Birliği ve Polen Ekoloji Kolektifi tarafından düzenlenen ve 26-27 Haziran tarihlerinde online olarak gerçekleşen Madenciliğin Politik Ekolojisi Sempozyumu'nun Bildiriler Kitabı yayımlandı. Online olarak yayımlanan kitapta Sempozyum'daki sunumların yeniden elden geçirilmesiyle oluşturulan makaleler ve forum bölümlerindeki tartışmalar ile yorumlar yer alıyor.

Dört oturum olarak düzenlenen sempozyumun kitabı da dört bölümden oluşuyor.

Madenciliğin Politik Ekonomisi başlığını taşıyan birinci bölümde Ahmet Haşim Köse'nin "Para ve Meta Olarak Altın: Tarihsel Eğilimler" makalesinde kapitalist sistemin işleyişi bakımından spesifik bir meta olarak para ve altının rolü ve "değeri" üzerine duruluyor.

"Ekstraktif Kapitalizm ve Ulusötesi Maden Şirketleri" başlıklı makalede ise M. Gürsan Şenalp, küresel üretim, ticaret ve yatırım eğilimlerinin madencilik, tarımda monokültür ve toprak gasbı gibi olguların yaygınlık kazanması üzerindeki etkileri hakkında genel bir değerlendirme yapıyor.

Ali Rıza Güngen ise "Ekstraktivizmden Yeşil Finansa Dolambaçlı Yollar" başlıklı yazısında "Yeşil finans" adıyla anılan, etkisi önümüzdeki yıllarda daha da fazla hissedilecek finansal araçların varoluşsal ekolojik yıkım tehdidini bertaraf etme açısından ne kadar işlevli olacağını tartışıyor.

Onur Yılmaz "İklim Krizi Bağlamında Madencilik, Küçülme ve Yeşil Düzen Tartışmaları" yazısında "iklim krizi"ne ve daha genel olarak ekolojik krize karşı çözüm arayışlarını tartışarak, "Küçülme ve Yeşil Yeni Düzen" programlarının önerdiği teknik çözümlerin krizi çözmekten çok yeni krizleri çeşitlendirdiğini kaydediyor.

Madenciliğin Politik Ekolojisi bölümünde ise madencilik faaliyetlerinin orman, su, hava üzerindeki yıkıcı etkileri, neden olduğu adaletsizliklere karşı verilen mücadeleler ele alınıyor.

Bu bölümde Begüm Özkaynak'ın, "Maden İhtilafları Merceğinden Çevre Adaleti/Adaletsizliği", Doğanay Tolunay'ın "Maden Şirketlerinin Söylemleri ve Gerçekler", halk sağlığı uzmanı Ali Osman Karababa'nın "Madencilik ve Halk Sağlığı" ve Erhan İçöz'ün "Madenlerin Su Varlıklarına Etkisi" yazılarına yer veriliyor.

Sempozyum kitabının üçüncü bölümünde "Emek ve Ekoloji Mücadelelerinin Ortaklığı" tartışmaya açılıyor. Aykut Çoban, "Adil Geçiş: Emek ve Ekoloji Mücadeleleri İçin Mayın Tarlası", Aslı Odman "Emek ve Ekoloji Gündeminin Ortaklığı: Al-Yeşil Gündem ve Eylem Hatları", Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu "Maden Sektöründe Emekçiler ve Ekoloji Gündemi", Çiftçi-Sen Örgütlenme Sekreteri Adnan Çobanoğlu "Ekolojik Yıkım ve Tarıma Etkileri", ekoloji mücadelesi avukatlarından Arif Ali Cangı ile Cömert Uygar Erdem'in madencilikle ilgili kanunlarda özellikle AKP döneminde ne tür değişiklikler yapıldığına dair yazısı yer alıyor.

Sempozyum'un son bölümü olan "Mücadeleler, Deneyimler ve Ne Yapmalı" başlığı altında da Romanya'dan Roxana Pancea ve Gürcistan'dan Giorgi Ghvinjilia'nin sunumlarına kitapta yer veriliyor.

Ne Yapmalı tartışmasında da forum katılımcıların eleştiri, görüş ve önerilerine yer veriliyor.

Ekoloji Birliği ve Polen Ekoloji Kolektifi tarafından hazırlanan Madenciliğin Politik Ekolojisi Sempozyumu'nun Bildiriler Kitabı'na buradan ulaşabilirsiniz.