2 Mart 2024 Cumartesi

İstanbul Tabip Odası: Meslek örgütümüze sahip çıkalım

TTB'nin "amaç dışı" faaliyetleri yürüttüğü gerekçesiyle Merkez Konsey üyelerinin görevden alınarak yerine kayyum atanmasını protesto eden İstanbul Tabip Odası, hekimliğin amacının insanların bedensel, ruhsal ve sosyal olarak iyilik halinde yaşamlarını sürdürmesini sağlamak ve yaşatmak olduğunun altını çizdi ve görevi sürdüreceklerini vurguladı.

İstanbul Tabip Odası, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin Çapa'daki ana giriş kapısı önünde Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) yönelik saldırıları protesto etti. Eylemde sık sık, "Sağlık hakkı engellenemez", "Susmuyoruz, korkmuyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz", "TTB biziz biz buradayız", "Baskılar bizi yıldıramaz" sloganları atıldı.

"Biz TTB'yiz görevimizin başındayız" pankartı; "TTB'ye dokunma", "TTB biziz", "Hekimlik yargılanamaz", "TTB susturulamaz", "Mesleğimize ve meslek örgütümüze sahip çıkıyoruz" dövizleri taşındı. Eylemde ayrıca SES de "Susmuyoruz, korkmuyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz" pankartı açtı.Açıklamaya,  Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Dev Sağlık-İş'in yanı sıra çok sayıda demokratik kitle örgütleri ve sendika temsilcisi de katıldı.

ERDOĞAN: HUKUK 12 EYLÜL ANAYASASININ ÇOK DAHA GERİSİNE GÖTÜRÜLDÜ
İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nergis Erdoğan söz aldı. 30 Kasım tarihinde TTB Merkez Konseyi'nin görevden alındığını hatırlatan Erdoğan, takipsizlik kararı verilmesini beklerken, hukukun zerresi kalmadığını kaydetti. Erdoğan, "Hukuku 12 Eylül Anayasasının çok daha gerisine götürmüş durumdalar. Bu yapılan Türkiye tarihinde hekimlere yönelik en önemli saldırılardan biri ve son derece antidemokratik" dedi.

Daha sonra açıklamaya katılan demokratik kitle ve meslek örgütleri de dayanışma içinde olacaklarını belirtti.

'HEKİMLERİN SEÇME HAKLARI GASP EDİLDİ'
Basın metnini Ayşen Yavru okudu. TTB'nin iktidarda kim olduğunu gözetmeksizin bilimsel veriler eşliğinde hekim haklarından ve halkın sağlık hakkından yana açıklamalar yapmaktan geri durmadığını hatırlatan Yavru, amaç dışı faaliyet gösterdiği gerekçesiyle hekimlerin oylarıyla seçilen on bir TTB Merkez Konseyi üyesi görevlerinden alındığını ve yerlerine beş kişilik bir ekip atandığını belirtti. Yavru, "Atananlar TTB çatısı altındaki çeşitli illerin Tabip Odası başkanlarından olsa da, hekimlerin seçme hakları gasp edilmiştir. Ve 'kayyım' unsuru taşıyan bu durumla hekim iradesinin önüne geçilmiştir" dedi.

Yavru, mahkemenin iddia ettiği amaç dışı faaliyetleri ise şöyle sıraladı:
🔹"Pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı'nın sakladığı gerçek verileri kamuoyu ile paylaşmak mıdır?
🔹Sağlıkta şiddete yönelik Beyaz Kod kazanımı mıdır?
🔹Asistan hekimlerin yıllardır süregelen mücadele sonunda nöbet ertesi izin kazanımı mıdır?
🔹İntörn hekimlere maaş hakkı talep etmek midir?
🔹Sağlık Bakanlığı'nın gözü önünde katledilen, şiddete uğrayan meslektaşlarımıza sahip çıkan eylemler midir?
🔹Doğa ve insan hakları için hekimlerin sözü olması mıdır?
🔹Türk Tabipleri Birliği en önemli organlarından olan kol faaliyetleri ile hekimlerin sağlık alanındaki eksikliklere karşı yürüttükleri yapıcı onarı çalışmalar mıdır?
🔹Yurdun dört bir yanında üniversitelerde ve eğitim ve araştırma hastanelerinde asistan hekimlerin sesi olmak mıdır?
🔹Serbest çalışan hekimlerin özel hastanelere mecbur bırakılmasına karşı sessiz kalınmamak mıdır?
🔹Çürümeye bırakılan, terk edilen köklü üniversite hastanelerinin açıklama yapılmaksızın başka bölgelere taşınıp bölünmesi/kapatılmasına karşı çıkmak mıdır?
🔹Kadın hekimlerin iş yerlerinde uğradıkları mobbinge, tacize karşı ses çıkartıp onlarla birlikte dayanışma içinde olmak mıdır?
🔹Hekimlerin ücret ve özlük hakları için verilen mücadele midir?
🔹Hekimlerin gelecek güvencesiyle yaşanabilir ücret talebini dillendirmek midir?
🔹Kızamık gibi toplum sağlığını tehdit eden durumlarda yetkililere sorumluluklarını hatırlatmak ve topluma uyarılarda bulunmak mıdır?
🔹Deprem bölgesinde kaderlerine terk edilmiş meslektaşlarımızın yanında olmak mıdır?"

'BU KARARA HEP BİRLİKTE KARŞI DURALIM'
Hekimliğin amacının insanların bedensel, ruhsal ve sosyal olarak iyilik halinde yaşamlarını sürdürmesini sağlamak ve yaşatmak olduğunun altını çizen Yavru, "TTB'nin amacı ise hekimlerin mesleki ve özlük hakları yanı sıra toplumun sağlık hakkını korumaktır. TTB'nin faaliyetleri ve söylemleri bu çerçevede değerlendirilmelidir. TTB'nin amaçları ve araçları kaynağını yasalardan almaktadır ve yasaldır, meşrudur. TTB bugüne dek iktidarın baskılarına karşı hekimlerin gücüyle mevcudiyetini muhafaza ederek yoluna devam etmektedir. TTB'nin gücü de sesi de hekimlerdir, bu güç ülkede sağlık hizmetlerini yürüten hekim emeğidir. Emeğimize ve meslek örgütümüze sahip çıkalım, hekimlerin iradesini yok sayan bu karara karşı hep birlikte karşı duralım" çağrısı yaptı.

Eylem sloganlarla sona erdi.