24 Ocak 2022 Pazartesi

Çukurova Demokrasi Konferansı kuruldu

Siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcilerinin de yer aldığı Çukurova Demokrasi Konferansı'nın  kuruluşu, "Ekmek, özgürlük, adalet" şiarıyla ilan edildi. 

Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'da siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcilerinin yer aldığı Çukurova Demokrasi Konferansı'nın kuruluşu deklare edildi. "Bu ülkenin geleceğinde bizim de sözümüz var! Ekmek, özgürlük, adalet" şiarıyla kurulan Çukurova Demokrasi Konferansı'na dair İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Adana Şubesi'nde açıklama yapıldı. Açıklamaya, CHP Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ile çok sayıda kişi katıldı.

Açıklamada ortak basın metnini okuyan Sema Peynirci ise, "Toplumun hemen her kesimi  bütün bu tehdit ve baskılara rağmen susturulamıyor, ülkenin her yanından itirazlar yükseliyor. Ancak, bu itirazlar çok parçalı, hak taleplerinde bulunanlar birbirlerinin taleplerini göremiyor, seslerini birleştiremiyor. Oysa yalnız siyasi hak ve özgürlükleri değil, emek haklarını, ekonomik adaleti ve barışı da kapsamayan bir demokrasiden söz edilemez" diyerek ortak mücadele çağrısında bulundu.