21 Temmuz 2024 Pazar

BİRTEK-SEN: Bangladeşli tekstil işçilerinin onurlu direnişini selamlıyoruz

Haftalardır sömürü düzenine direnişi sürdüren Bangladeşli tekstil işçileriyle dayanışma açıklaması yapan BİRTEK-SEN, işçilerin enternasyonal dayanışmayı büyütmesi gerektiğini kaydetti. Bangladeşli tekstil işçilerinin mücadelesinin Türkiyeli işçilere örnek olduğunu belirten BİRTEK-SEN, direnen işçileri selamladı.

Bangladeş'te onbinlerce tekstil işçisinin haftalardır sürdürdüğü ve şu ana kadar 4 işçinin polis tarafından katledildiği eylem ve grevlere dair BİRTEK-SEN, Türkçe ve İngilizce açıklama yaptı.

'BANGLADEŞLİ TEKSTİL İŞÇİSİ KARDEŞLERİMİZİ SELAMLIYORUZ'
"Bangladeşli tekstil işçilerinin onurlu mücadelesini selamlıyoruz, yaşasın işçi sınıfının enternasyonal birliği ve dayanışması" başlıklı açıklamada, Bangladeş'in hazır giyim üretiminin en büyük ikinci ülkesi olduğu hatırlatıldı. Ekim ayından bu yana işçilerin insanca yaşamaya yetecek bir ücret talebiyle direnişte olduğu belirtilen açıklamada, "Uluslararası tekstil  ve hazır giyim tekellerinin ucuz köle cenneti haline getirdiği ülkelerden Bangladeş'te yüzbinlerce işçi bu vahşi kölelik düzenine isyan ediyor. Başta tekstil ve hazır giyim olmak üzere, uluslararası tekellerin hakim olduğu ve adına tedarik zinciri denen, milyonlarca kadın, erkek ve çocuk işçinin ellerine ve ayaklarına vurulmuş prangalara geçirilmiş olan bu vahşi sömürü ve kölelik zincirini çatırdatan Bangladeşli tekstil işçisi kardeşlerimizin mücadelesini selamlıyoruz" denildi.

'MÜCADELELERİ TÜRKİYE'DEKİ BİZ İŞÇİLERE DE ÖRNEK OLMALIDIR'
2018'den bu yana Bangladeş para birimiyle 8 bin 300 Taka, (74 Dolar) olan asgari ücretin, artan yaşam maliyetleri nedeniyle işçileri açlığa sürüklediğinin altı çizilen açıklamada, .4 milyon hazır giyim işçisinin bulunduğu ve Levi's, Zara, H&M gibi markalara üretim yapılan Bangladeş'te 23 Ekim'den bu yana işçilerin, 23 Bin Taka (208 Dolar) için grev, eylem, gösteri düzenlediği hatırlatıldı. Hakkını arayan işçilere polisin saldırılarıyla şimdiye kadar dört işçinin katledildiği söylenen açıklamada, "Bangladeş'teki sınıf kardeşlerimizin verdiği onurlu mücadelenin yanındayız. Bangladeşli işçilerinin verdiği mücadele Türkiye'deki biz işçilere de örnek olmaktadır" denildi.

'İŞÇİLERİN ENTERNASYONAL DAYANIŞMASINI BÜYÜTMELİYİZ'
Açıklama, şöyle devam etti: "Bangladeş işçilerinin bugün isyan ettiği kölelik koşulları Türkiyeli işçilerin de adım adım mahkum edilmek istendiği koşullarla aynı. Üretimini ucuz emek sömürüsü üzerine kuran büyük firmalar, tekstil tekelleri, tedarik zincirini bir taraftan Türkiye'nin de içinde bulunduğu, işçiliğin ucuz olduğu ülkelere kaydırırken, diğer taraftan da bu ülkelerin işçilerini de en düşük ücretlerle, en vahşi kölelik koşullarında yarışa ve rekabete sürüklüyor. Ülkemizde de aynı uluslararası markalara üretim yapan fabrikalarda açlık sınırın dahi altında olan asgari ücretle çalıştırılan tekstil işçileri, 'daha fazlasını isterseniz, müşterilerimiz işçiliğin çok daha ucuz olduğu Bangladeş gibi ülkelere kaydırır, işsiz kalırsınız' diye tehdit ediliyor. Farklı ülkelerdeki on milyonlarca işçiyi, kölelik koşullarında sınıf kardeşleriyle ölümüne rekabete zorlayan bu sömürü düzeneğinin bir ucunda uluslararası tekeller ve onların yerli tedarikçisi ve taşeronu olan tekstil patronları yer alırken, diğer ucunda ise bu tekellerin ve yerli tekstil patronlarının hizmetinde olan yerli iktidarlar bulunmaktadır. Bu kapitalist sömürü cenderesinin içinde, üretim emeğin daha ucuz olduğu başka bir ülkeye kaymasın diye köleliğe boyun eğmenin, böyle insanlık dışı bir rekabete zorlanmanın sonu olmadığını Bangladeş'te yaşananlar ve Bangladeşli sınıf kardeşlerimizin isyanı bir kez daha göstermiştir. Türkiye'den Bangladeş'e, emperyalist tekellerin ve onların yerli işbirlikçi iktidarlarının ucuz iş gücü cenneti haline getirdiği bütün ülkelerde yaşayan ve aynı sınıftan işçilerin kurtuluşunun, daha düşük ücretle ucuz kölelik yarışında değil, ülke sınırlarını aşan enternasyonal birliğini ve dayanışmasını büyütmekte olduğu bir kere daha görülmüştür.

'DÖRT İŞÇİ POLİS TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ'
"Bangladeş'te dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti 51 Bin Taka iken, işçilerin eline 8 bin 300 Taka geçmekte. Türkiye'de de milyonlarca işçi, yoksulluk sınırının dörtte biri olan asgari ücret ile çalışmakta. Bangladeş'in hazır giyim patronları yılda yaklaşık 50 Milyar Dolarlık ihracat gerçekleştirirken, dört milyon işçinin yıllık ücreti toplam 3,5 Milyar Dolar'a denk geliyor. Türkiye'de de her ay sanayi patronları ihracat rekorları kırıp, kârlarını katlarken, işçiler ay sonunu nasıl getireceğinin derdine düşmüş durumda. Türkiye'de de her eylemde işçilerin karşısına dikilen polis, Bangladeş'te dört işçiyi öldürdü. Dört işçi, hakları ve onuru için direnirken öldürüldü.

'ONURLU MÜCADELELERİNİN YANINDAYIZ'
"Bangladeş işçileri ile Türkiye işçileri kader ortağıdır. Yaşadıklarımız, patronların pervasız tutumu, açlığa ve yoksulluğa sürüklenmemiz, bir avuç patron milyarların içinde yüzerken çocuğumuzun eğitim ve sağlık ihtiyacını bile karşılayamayışımız... Türkiye ve Bangladeş işçileri her gün, her saat, her dakika aynı şeyleri yaşamaktadır. Kaderimizi, bir avuç patronun iki dudağının arasından kendi ellerimize almanın yolunu Bangladeş işçileri gösteriyor. Bangladeşli işçilerin isyanı, dünya işçi sınıfına ekmeğini ve geleceğini kurtarmanın yolunun sınıf mücadelesinin büyütmekten geçtiğini bir kez daha gösteriyor. Birleşik Tekstil, Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası BİRTEK-SEN olarak başta işkolumuzdaki işçiler olmak üzere Türkiyeli işçiler adına Bangladeşli tekstil işçilerinin onurlu mücadelesinin selamlıyoruz.