19 Temmuz 2024 Cuma

Antep'te 41 kuruluştan göçmen düşmanı açıklama

Antep'te 41 kuruluş şehirde yaşayan Suriyeli sığınmacıları hedef alarak, sığınmacıların "yaşamı çekilmez hale getirdiğini" ve "haksız rekabete yol açtığını" savundu.

Antep'te 41 kuruluş, şehirde yaşayan Suriyeli göçmenleri hedef alan bir açıklama yayınladı. Açıklamada, Suriyelilerin varlığı sonucu toplumsal yaşamın olumsuz etkilendiği savunuldu. 

Gaziantep Kulübü Alleben toplantıları kapsamında, meslek odaları ve dernek başkanlarıyla yapılan toplantılar sonucu yayınlanan açıklamada, Suriyeli sığınmacıların varlığı sonucu baş edilemez sorunlarla karşı karşıya kalındığı öne sürüldü.

SURİYELİLERİN KAYIT DIŞI ÇALIŞTIRILMASINA 'HAKSIZ REKABET' DENDİ
Geçici koruma statüsündeki Suriyeli sığınmacıların entegre olması için çok sayıda çalışma yapıldığı belirtilen açıklamada, Suriyelilerin çalıştığı kayıt dışı firmalara işaret edilerek, "Bu gayri resmi firmalar vergi vermemekte, SGK primi ödememekte, diğer firmaların yaptırmak zorunda olduğu ruhsat, iş güvenliği sağlığı vb. yükümlülüklerle ilgili masrafları olmamaktadır. Bu durum haksız rekabete neden olmaktadır" denildi.

Suriyeli sığınmacıların pek çok iş kolunda "daha uygun koşullarda" istihdam edildiği iddia edilen açıklamada, Suriyelilerin kendi aralarında örgütlenmeleri de "Suriyelilerin yaygınlaştığı işlerde, bu defa da toplu hareket etme, kendi isteklerini dayatma durumları ile karşılaşılmaktadır" denilerek hedef alındı.

'BİZİM YAŞAM ALANIMIZI DARALTIYORLAR'
Suriyeli sığnmacıların daha düşük ücret almasının onları yardıma bağımlı hale getirmesinden de şikayet edilen açıklamada, "Suriyeliler kendi kültürlerinden ödün vermeden yaşamaktadırlar; Gaziantep'te yaşam; yerli nüfus için gittikçe çekilmez hale gelmektedir, Yolda, toplu ulaşım araçlarında, parkta, evde, işte çevreyle uyumlu olamamakta, kendi kültürlerini, alışkanlıklarını olduğu gibi sürdürmekte ve biz Gazianteplilerin yaşam alanını daraltmaktadırlar" denildi.

Suriyeli öğrencilerin üniversitelerde de haksız rekabet oluşturduğu, kamusal hizmetleri ise daha fazla kullandıkları savunulan açıklamada, Suriyeli sığınmacılara pek çok alanda pozitif ayrımcılık yapıldığı öne sürüldü.

Açıklamada, "Türkiye'nin acilen mevcut politikasından vazgeçip, halkın problemlerini çözecek ülkemizin gerçekleri ve halkımızın yararlarını gözetecek, geçici koruma altındaki Suriyelilerin geri dönüşünü sağlayacak politikalar üretmesi gerekmektedir. Sığınmacılarla ilgili imzalanan uluslararası anlaşmalar gözden geçirilmeli ve sığınmacıların geri dönüşünü sağlayacak müzakerelere ivedilikle başlanmalıdır" denildi.

İMZACILAR
Metni imzalayan kuruluşlar ise şu şekilde: Gaziantep Kulübü Derneği, Gaziantep Eczacı Odası, Makine Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi, Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi, İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi, Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi, Gaziantep - Kilis Diş Hekimleri Odası, Gaziantep Bölgesi Veteriner Hekimler Odası, Gaziantep Çevre Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası Gaziantep İl Temsilciliği, Türkiye Küçük Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları Ve Yöneticileri Vakfı, Gaziantep Yardım Vakfı, Gaziantep Lisesi Eğitim Kültür Ve Yardımlaşma Vakfı, Gaziantep Turizm Derneği, Gaziantep İnşaat Müteahhitleri Derneği, Gaziantep Verem Savaş Derneği, Gaziantep Kültür Turizm Derneği, Empati Sosyal Sorumluluk Ve Eğitim Derneği, Girişimci Kadınları Destekleme Derneği, Türk Üniversite Kadınlar Derneği Gaziantep Şubesi, Gaziantep Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği, Gaziantep Lisesi Mezun Ve Mensupları Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Gaziantep Şubesi, Gaziantep Yesemek Rotary Kulübü, Gaziantep Kavaklık Rotary Kulübü, Gaziantep Folklor Kulübü, Gaziantep Lions Kulübü, Birleşik Kamu İş Gaziantep İl Başkanlığı, Güneydoğu Sanayici İş İnsanları Federasyonu, Eğitim İş Gaziantep Şube, Gaziantep Birleşik İş İnsanları Derneği, Gaziantep Kültür Ve Yaşam Derneği, Uluslararası Sanayiciler Ve İş Adamları Derneği, Gaziantep Kolej Vakfı Mezunlar Derneği, ODTÜ Mezunları Gaziantep Derneği, Toplum Eğitimi Derneği, Gaziantep Aile Gelişim Ve Eğitim Derneği, Koruyucu Aile Tanıtma Derneği, Genel Sağlık İş Gaziantep İl Temsilciliği, Gaziantep Oto Hurda Lastikçiler Ve Kaynakçılar Esnaf Ve Sanatkarlar Odası, Gaziantep Şoförler Ve Otomobilciler Esnaf Ve Sanatkarlar Odası.